Johan Brock

Vennootschapsbelasting: actua 2018, deel 1

Dhr. Johan Brock is eerstaanwezend inspecteur diensthoofd van de FOD Financiƫn. Hij is tevens een gerenommeerd lesgever in personen- en vennootschapsbelasting. Hij bezit de kwaliteit om zijn opmerkelijke bagage aan kennis op een aangename en duidelijke manier over te brengen op anderen. Terug naar overzicht

Weet u wie het bedrag aan verworpen uitgaven in rekening dient te brengen in geval van doorrekening van kosten? Weet u of cateringkosten aftrekbaar kunnen zijn als publiciteitsosten? Weet u hoe het belastbaar inkomen wordt bepaald bij uitkering van dividend o.v.v. effecten? Hoe worden niet-geboekte verkopen belast? Hoe wordt het voordeel bepaald bij verbouwingswerken in het kader van een vruchtgebruikconstructie? Hoe dient het voordeel voor kosteloze terbeschikkingstelling van een woning te worden bepaald?

In het eerste deel van de opleiding actua vennootschapsbelasting (3 uur) worden de recente ontwikkelingen ten aanzien van de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2018 grondig besproken. De belangrijkste wetswijzigingen, circulaires, parlementaire vragen en rechtspraak van het voorbije jaar met betrekking tot de vennootschapsbelasting worden uitgebreid behandeld.

Komen onder meer aan bod: de (bijzondere) liquidatiereserve, kosten van fietsstallingen, interne meerwaarden, verworpen uitgaven, dividenden, roerende voorheffing, afzonderlijke aanslagen, het vruchtgebruik, het artikel 49 WIB92, procedure-aspecten, voordelen van alle aard, de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning en enkele verduidelijkingen door de minister van Financiƫn inzake hervorming van de vennootschapsbelasting.

Kortom, een volledig overzicht dat u als boekhouder, accountant, fiscalist of belastingconsulent toelaat om de vennootschapsaangiften voor aanslagjaar 2018 correct in te vullen.