Johan Brock

Vennootschapsbelasting: actua 2019, deel 1

Dhr. Johan Brock is eerstaanwezend inspecteur diensthoofd van de FOD Financiƫn. Hij is tevens een gerenommeerd lesgever in personen- en vennootschapsbelasting. Hij bezit de kwaliteit om zijn opmerkelijke bagage aan kennis op een aangename en duidelijke manier over te brengen op anderen. Terug naar overzicht

Wist u dat kapitaalverminderingen aan belang zullen winnen door de hervorming van het vennootschapsrecht? Weet u welke elementen uit het kapitaal worden opgenomen in de prorateringsformule? Kent u de volgorde van toewijzen van terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal? Weet u wat artikel 537 kapitaal is? Kent u de nieuwe fiscale regeling inzake matching van kosten en opbrengsten? Kent u de nieuwe voorwaarden voor vrijstelling van meerwaarden op aandelen? Weet u welke nieuwe voorzieningen niet meer worden aanvaard? Kent u de nieuwe percentages van toepassing op de tax shelter? Wist u dat de aftrek van autokosten in de personen- en vennootschapsbelasting worden geharmoniseerd?

In deze opleiding worden de recente ontwikkelingen in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2019 en volgende grondig besproken. De hervorming van de belasting vindt nu haar uitwerking en wordt in detail toegelicht. In het eerste deel gaat het over de kapitaalvermindering, de belaste reserves, de vrijgestelde reserves en de verworpen uitgaven.

Worden achtereenvolgens besproken: de kapitaalvermindering, werkelijk gestort kapitaal, de prorateringsformule, de kapitaaltabel, de volgorde van aanrekening, de (gedeeltelijke) vereffening, de partiƫle splitsing, artikel 537 kapitaal, vooruitbetaalde kosten, meerwaarden op aandelen, D.B.I.-beveks, voorzieningen voor risico's en kosten, de investeringsreserve, tax shelter audiovisueel en podiumkunsten, de harmonisering van de autokosten, de doorrekening van autokosten aan de bedrijfsleider, hybride voertuigen, normen voor emissieuitstoot en kosten voor gemeenschappelijk vervoer.

Kortom, een volledig overzicht dat u als boekhouder, accountant, fiscalist of belastingconsulent toelaat om uw toekomstige vennootschapsaangiften correct in te vullen.