Donald Vandenberghe

Fiscale maatregelen inzake covid-19 in detail


Donald Vandenberghe behaalde zijn master TEW aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan bij de FOD Financiën waar hij gedurende 8 jaar werkzaam was bij diverse controles Vennootschapsbelasting. In 2001 verliet Donald de Administratie en vervulde de functie van financieel en administratief directeur bij diverse instanties in de privésector. Sinds 2011 is hij bestuurder en vennoot bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten. Donald is docent vennootschapsbelasting bij Skilliant-SBM, geeft hieromtrent seminaries voor diverse opleidingsverstrekkers en is lid van de examenjury van het IAB. Terug naar overzicht

In dit seminarie (3u) overloopt Donald Vandenberghe in detail alle tot nog toe gekende fiscale steunmaatregelen die werden genomen naar aanleiding van de covid-19-pandemie, in het bijzonder voor het bedrijfsleven maar ook voor particulieren, zowel op federaal als op Vlaams niveau.

Komen onder meer aan bod: het wetgevend kader, uitstel van betalingstermijnen, de vermeerdering inzake voorafbetalingen, giften in natura (medische hulpmiddelen en computers), het crisisoverbruggingskrediet, het heropstartoverbruggingskrediet, vergoedingen toegekend aan particulieren, de kosten voor kinderopvang, steunmaatregelen voor thuiswerk en tewerkstelling in kritische sectoren, de steunmaatregelen tax shelter, waardeverminderingen op handelsvorderingen, de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing, de verhoging van de gewone investeringsaftrek, de belastingvermindering voor geldinbreng in kleine vennootschappen, de winwinlening, het vriendenaandeel en andere Vlaamse maatregelen en de federale wederopbouwreserve.

Kortom: dit seminarie geeft u een overzicht van alle fiscale steunmaatregelen die tot op heden gekend zijn ter ondersteuning van het bedrijfsleven dat vandaag zwaar getroffen wordt door de covid-19-pandemie.