Johan Brock

Vennootschapsbelasting: actua 2019, deel 2

Dhr. Johan Brock is eerstaanwezend inspecteur diensthoofd van de FOD Financiƫn. Hij is tevens een gerenommeerd lesgever in personen- en vennootschapsbelasting. Hij bezit de kwaliteit om zijn opmerkelijke bagage aan kennis op een aangename en duidelijke manier over te brengen op anderen. Terug naar overzicht

Weet u of de harmonisatie inzake aftrek van receptiekosten zoals door de minister aangekondigd zal standhouden? Weet u wat er in de korf van aftrekken wordt ondergebracht? Kent u de nieuwe voorwaarden voor D.B.I.-aftrek? Weet u hoe de nieuwe notionele intrestaftrek wordt berekend? Weet u hoe winstverschuivingen worden voorkomen? Kent u de recente evolutie in de bezoldigingstheorie? Wist u dat sommige controleurs de formule Ruysseveldt ook ter discussie stellen bij oude dossiers?

In deze opleiding worden de recente ontwikkelingen in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2019 en volgende grondig besproken. De hervorming van de belasting vindt nu haar uitwerking en wordt in detail toegelicht. Dit tweede deel van 3 uur bespreekt de verworpen uitgaven, de aftrekbeperkingen, de bijzondere aanslag en minimumwinst, de tarieven, de voorafbetalingen, artikel 49 en het vruchtgebruik. Er wordt afgerond met een vooruitblik op aanslagjaar 2020 en 2021.

Komen onder meer aan bod: de harmonisatie met de btw inzake receptiekosten, de korf van aftrekken, controlewijzigingen, supplementen na belastingcontrole, de D.B.I.-aftrek, de investeringsaftrek, de hervormde notionele intrestaftrek, de meerwinsten, de verhoging van de minimumwinst, de voorwaarden voor het KMO-tarief, de minimumbezoldiging, de exittax, winstverschuivingen, het gewijzigde percentage van de voorafbetalingen, de hervorming van de moratorium- en nalatigheidsintresten, de taxatie van herbeleggingsmeerwaarden, de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor bachelordiploma's, backservice voor oudere bedrijfsleiders en de bezoldigingstheorie in het licht van artikel 49 WIB, de waardebepaling van het vruchtgebruik, procedure, de fiscale consolidatie, hybride mismatches, controlled foreign companies, de aftrek van financieringskosten surplus, de aftrek van boetes in aanslagjaar 2021, de mobilisatie van vrijgestelde reserves, de bepaling van de marktrente en het begrip geldlening.

Kortom, een volledig overzicht dat u als boekhouder, accountant, fiscalist of belastingconsulent toelaat om uw toekomstige vennootschapsaangiften correct in te vullen.