Johan Brock Bestel

Vennootschapsbelasting: actua 2019, deel 2

3 uur 119,00 € Dhr. Johan Brock is eerstaanwezend inspecteur diensthoofd van de FOD Financiën. Hij is tevens een gerenommeerd lesgever in personen- en vennootschapsbelasting. Hij bezit de kwaliteit om zijn opmerkelijke bagage aan kennis op een aangename en duidelijke manier over te brengen op anderen. Terug naar overzicht Een beschrijving van de inhoud is nog niet beschikbaar.