Luc Heylens

Btw-controle en procedure

Dhr. Luc Heylens heeft een lijvig cv inzake btw. Hij startte zijn carrière bij de btw-administratie en werkte nadien o.m. als zelfstandig belastingconsulent, bestuurder en vennoot bij het BTW-Huis. Dhr. Heylens was director van Deloitte Fiduciaire, Tax & Legal Services NV en is lid van het IAB. Hij is auteur van diverse werken over btw, spreker op talrijke seminaries en gerenommeerd lesgever inzake btw. Terug naar overzicht

Weet u welke sectoren inzake btw als fraudegevoelig worden beschouwd en welke extra verplichtingen zij hebben? Wist u dat bepaalde handelingen vrijgesteld zijn van facturatie? Weet u wanneer self-billing kan worden toegepast? Kent u de huidige regeling voor voorschotten? Kent u het belang van een betrouwbaar controlespoor? Wist u dat een onderneming zijn bedrijfsprocessen moet kunnen staven? Weet u wat een verbeterend stuk is? Weet u hoe dossiers ter controle worden geselecteerd? Weet u hoe lang een controleur boeken en bescheiden kan meenemen? Kent u de toepassingsvoorwaarden van de verjaringstermijn van 7 jaar? Kent u het verschil tussen de schorsing en stuiting van de verjaringstermijn?

Dit drie uur durend Teleseminar heeft de btw-controle als voorwerp. Luc Heylens bespreekt hoe u zich op vlak van btw intern kan organiseren en daardoor een controle beter kan voorbereiden. Daarna worden de bevoegdheden van de controleur en de rechten en plichten van partijen besproken.

Komen onder meer aan bod: de aangifteverplichting inzake btw, de periodiciteit van de aangiften, de facturatieverplichting, de verplichte vermeldingen op de factuur, de ontheffing van facturering, de echtheid van de transactie, de Europese facturatierichtlijn, de voorschotfactuur, elektronische facturatie, het controlespoor tussen factuur en levering, het belang van de interne bedrijfsprocessen, creditnota's en verbeterende stukken, het bijhouden van de registers, waaronder de bijzondere registers, het register van niet-overbrenging en de bedrijfsmiddelentabel, de controle aan de hand van datamining, de controlebevoegdheden van de btw-administratie, de voorleggingsplicht, het retentierecht, het verschaffen van inlichtingen en recht op toegang, sancties en boetes, de rechten en plichten van de controleur, de verjaringstermijn en de btw-procedure.

Kortom, deze opleiding is onmisbaar voor iedere boekhouder, accountant, revisor, fiscalist en belastingconsulent die zijn rechten en plichten wenst te kennen om een btw-controle goed door te komen. Met deze opleiding bent u op de hoogte van de nieuwe evoluties en technieken inzake controle.