Bart Buelens Bestel

De gemengde of gedeeltelijke btw-belastingplichtige

3 uur 139,00 €
Dhr. Bart Buelens is director van de btw-afdeling bij EY (vroeger Ernst & Young). Hij is docent btw aan de Fiscale Hogeschool en Odisee te Brussel. Hij is auteur van enkele boeken en tal van publicaties over btw. Bart Buelens is tevens lid van fiscale redactiecomités en stuurgroepen en een gevraagd spreker inzake btw-onderwerpen. Terug naar overzicht

Weet u vanaf welk moment men kan beschouwd worden als btw-belastingplichtige en aldus recht op btw-aftrek kan claimen? Weet u of een gemengde btw-belastingplichtige enkel pro rata btw kan aftrekken of volgens het werkelijk gebruik? Weet u of het verhoudingsgetal mag afgerond worden naar de hogere eenheid? Weet u wanneer een aandelenactiviteit binnen de btw-sfeer valt? Weet u of een herziening op basis van het definitief verhoudingsgetal dient toegepast te worden voor bedrijfsmiddelen?

In deze opleiding bespreekt Bart Buelens het recht of aftrek van de gemengde en gedeeltelijke btw-belastingplichtige. Deze entiteiten dienen hun recht op aftrek van btw te beperken. Vooreerst worden de begrippen gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige besproken. Vervolgens worden het verhoudingsgetal en het werkelijk gebruik toegelicht. Nadien wordt de jaarlijkse opvolging van het recht op aftrek behandeld en tot slot worden er een aantal praktische voorbeelden aangekaart.

Komen onder meer aan bod: de relatie tussen kost en omzet, de hoedanigheid van een onderneming, de btw-belastingplichtige, het statuut en de bepaling van de btw-aftrek in hoofde van elke partij, pro rata of werkelijk gebruik, elementen die (geen) deel uitmaken van het verhoudingsgetal, aftrek versus herziening, de herzieningstermijn en de 10%-tolerantie.

Kortom, deze opleiding biedt u een praktische kijk op het recht op aftrek van de gemengde of gedeeltelijke btw-belastingplichtige.

Inhoud van deze opleiding

1 Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen
2 Algemeen verhoudingsgetal en werkelijk gebruik
3 Wat zit (niet) in het verhoudingsgetal?
4 Wat zit (niet) in het verhoudingsgetal? - vervolg
5 Toepassing verhoudingsgetal
6 Praktische toepassingen
7 Praktische toepassingen (vervolg)
8 Praktische toepassingen (vervolg 2)