Bart Van Coile Bestel

Kantoororganisatie

3 uur 139,00 €
Bart Van Coile is I.A.B.-accountant en belastingconsulent, bestuurder en vennoot van het kantoor Van Coile & Partners. Daarnaast is hij ook raadslid van diverse professionele verenigingen en ondervoorzitter van het I.A.B.. Terug naar overzicht

Weet u wat de voordelen zijn van digitaliseren? Weet u welke stappenvolgorde u zou nemen in de richting van digitalisering? Weet u welke mogelijkheden er bestaan in verdere automatisering? Weet u wanneer u melding moet doen bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking? Wist u dat het I.A.B. hiervoor een aantal beslissingsbomen aanreikt? Kent u de actuele regels rond e-facturatie? Weet u wat de standaard ISRS 4410 inhoudt?

In deze opleiding bespreekt Bart Van Coile de actuele hindernissen die men als boekhouder of accountant dient te nemen om zijn kantoor ook in de toekomst optimaal te runnen. Het beroep van boekhouder en accountant staat sinds de invoering van de computer terug aan de vooravond van een belangrijke ommekeer: de digitalisering. Deze digitalisering zal in de nabije toekomst zo een grote invloed hebben op de organisatie dat men er goed aan doet hier nu reeds rekening mee te houden en de nodige aanpassingen te doen. Digitalisering en automatisering hebben tot gevolg dat er meer tijd vrijkomt voor de taken waarvoor men als boekhouder en accountant uiteindelijk wordt aangesteld.

Komen aan bod: paperless office, bestanden organiseren, informaticatoepassingen, het Witboek Kwaliteit van het I.A.B., witwaswetgeving, e-facturatie, rendabiliteitsanalyse, budgettering en boordtabellen en tot slot de standaard ISRS4410, welke u in de toekomst zal verplichten om cijfers te objectiveren en de naam van uw kantoor te koppelen aan het verkrijgen van de WCO.

Deze opleiding is onmisbaar voor elke boekhouder of accountant die de toekomsttrein niet wil missen teneinde zijn kantoor rendabel en dus gezond te houden. Meer nog, het is een must om het beroep nieuw leven in te blazen.

Inhoud van deze opleiding

1 Paperless office: algemeen
2 Paperless office: bestanden organiseren
3 Paperless office: informaticatoepassingen
4 Paperless office: informaticatoepassingen (vervolg)
5 Witboek inzake kwaliteit I.A.B.
6 E-invoicing
7 Rendabiliteitsanalyse, budgettering en boordtabellen
8 ISRS 4410