Dave Van Moppes Bestel

De antiwitwaswet

3 uur 139,00 €
Dave van Moppes, stichtend vennoot van Tuerlinkx Advocaten, combineert een fiscale procedure- en adviespraktijk inzake directe belastingen met het fiscaal strafrecht en het vennootschapsrecht. Binnen zijn bijzondere vakbekwaamheid en interesse in het fiscaal strafrecht, heeft hij een bijzondere expertise ontwikkeld inzake witwaswetgeving. Dave van Moppes is lid van de Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) en behaalde als eerste Belgisch fiscaal advocaat het wereldwijd erkende certificaat van Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Dave van Moppes, associé fondateur de Tuerlinckx Avocats, combine un cabinet en procédures et consultances fiscales en matière d’impôts directs avec les droits des sociétés et le droit pénal fiscal. Dans le cadre de ses compétences professionnelles et son intérêt particulier pour le droit pénal fiscal, il a développé une expertise particulière dans le domaine de la législation en matière de blanchiment d’argent. Dave van Moppes est membre de l’Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) et a été le premier avocat fiscaliste belge à obtenir le certificat mondialement reconnu de Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Dave van Moppes behaalde een Master in Law (KULeuven, 2005) en vervolgens een Master na Master vennootschapsrecht (KUBrussel, 2006) en het diploma van gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen (ESHAL-FHS 2008).

Hij is sinds 2006 lid van de balie te Antwerpen en is van bij aanvang actief in fiscale en vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Dave is stichtend vennoot van Tuerlinckx Fiscale Advocaten. Sinds 2015 is hij ook lid van de balie te Luik.

Dave van Moppes combineert een fiscale procedure- en adviespraktijk inzake directe belastingen met het fiscaal strafrecht en het vennootschapsrecht. Binnen zijn bijzondere vakbekwaamheid en interesse in het fiscaal strafrecht, heeft hij een bijzondere expertise ontwikkeld inzake witwaswetgeving. Dave van Moppes is lid van de Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) en behaalde als eerste Belgisch fiscaal advocaat het wereldwijd erkende certificaat van Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). Als Data Protection Officer heeft Dave een doorgedreven kennis en kunde op het gebied van data protection met focus op de Belgische en Europese privacywetten, standaarden en praktijken.

Tuerlinckx Fiscale Advocaten en Dave van Moppes verstrekken als eerste en voorlopig enige advocatenkantoor, interne anti-witwasopleidingen en workshops voor cijferberoepen. Hij publiceert en is een vaak gevraagde spreker voor voordrachten.
Terug naar overzicht

Weet u welke de onderliggende misdrijven zijn voor het witwassen van geld? Weet u welke verplichtingen het preventieve luik van de Antiwitwaswet oplegt? Wist u dat ook uw stagiairs hieraan onderworpen zijn? Weet u hoe een melding aan het C.F.I. dient te gebeuren? Weet u of men nà melding verplicht is om de betrokken klantenrelatie te beëindigen? En mag men de klant op de hoogte brengen van dergelijke melding?

In deze Teleseminar bespreekt meester Dave Van Moppes de nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017. Wijzigingen met een belangrijke impact voor boekhouders en accountants zijn onder meer de verruimde meldingsplicht bij fiscale fraude en sociale fraude. Vooreerst wordt het wettelijk kader besproken. Vervolgens worden de belangrijkste begrippen uiteengezet. Daarna worden het klantenonderzoek, de interne organisatie – waaronder het cliëntacceptatiebeleid - en de meldingsplicht uitvoerig toegelicht om aan de verplichtingen van de nieuwe wetgeving te kunnen voldoen. Verder wordt het verbod op betaling in contanten toegelicht. Tot slot wordt aandacht besteed aan het toezicht dat zal worden uitgeoefend door de beroepsinstituten op de naleving van de gestelde wettelijke verplichtingen, in het kader van de kwaliteitstoetsing.

Komen onder meer aan bod: de wet van 18/9/2017, de vijfde EU-richtlijn van 18/4/2018, indicatoren voor ernstige en georganiseerde fiscale fraude, de financiering van terrorisme, verplichtingen van de preventieve witwaswet en de mogelijke sancties bij niet-naleving, het klantenonderzoek, de identificatieverplichting, de interne kantoororganisatie op het vlak van risk based-appoach, cliëntenacceptatie- en opvolgingsbeleid, de aanwijzing van een compliance officer, bewaring van documenten en selectie en opleiding van personeel, de meldingplicht aan het C.F.I., betalingen in contanten en het toezicht van de beroepsinstituten.

Kortom: deze opleiding houdt u op de hoogte van de nieuwe en vergaande verplichtingen als cijferberoeper ten aanzien van de antiwitwaswet en uw beroepsinstituut. Effectieve controles worden aangekondigd met mogelijke sancties tot gevolg.

Inhoud van deze opleiding

1 Wettelijk Kader
2 Begrippen
3 Klantenonderzoek I
4 Klantenonderzoek II
5 Interne organisatie: risk based approach
6 Interne organisatie: overige
7 Medingsplicht C.F.I.
8 Verbod op betalingen in contanten
9 Toezicht Instituten