Donald Vandenberghe Bestel

Autokosten

3 uur 139,00 €
Donald Vandenberghe behaalde zijn master TEW aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan bij de FOD Financiën waar hij gedurende 8 jaar werkzaam was bij diverse controles Vennootschapsbelasting. In 2001 verliet Donald de Administratie en vervulde de functie van financieel en administratief directeur bij diverse instanties in de privésector. Sinds 2011 is hij bestuurder en vennoot bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten. Donald is docent vennootschapsbelasting bij Skilliant-SBM, geeft hieromtrent seminaries voor diverse opleidingsverstrekkers en is lid van de examenjury van het IAB. Terug naar overzicht

Autokosten werden op fiscaal vlak opnieuw stevig gewijzigd door de wet van 25 november 2021, gericht op de vergroening van de mobiliteit. In deze opleiding geeft Donald Vandenberghe in detail toelichting bij de behandeling van autokosten in de directe belastingen. Dit leerstuk is zonder onderscheid van toepassing op de personen- en vennootschapsbelasting. Komen onder meer aan bod: het voordeel van alle aard, de aftrekbaarheid van autokosten, de types auto's waaronder hybrides en electrische voertuigen, de toepasbare normen inzake CO2-uitstoot enz. We hebben inmiddels te maken met een uitgebreide materie die streeft naar een vergroening van de autofiscaliteit.

Komen onder meer aan bod: de 4 maatregelen uit de wet van november 2021, het belang van de datum van aankoop van een voertuig, de gefaseerde evolutie naar een groener wagenpark, de CO2-waarde als beslissende parameter, de stijging van de kosten verbonden aan bedrijfswagens, de aanpassingen aan de gramformule, de fiscale aftrekbaarheid in de tijd volgens het type voertuig, het woon-werkverkeer, de tankkaart, terugbetaling van oplaadkosten, autokosten in de eenmanszaak, aftrekbaarheid voor vrachtwagens, de éénmalige en gespreide investeringsaftrek, fiscale incentives voor laadstations, particulieren die investeren in laadpalen, aftrekbaarheid van laadstations, de berekening van het voordeel van alle aard, de wetsaanpassing artikel 66 WIB m.b.t. de bijdrage werknemer, de solidariteitsbijdrage, de btw aftrek op autokosten en laadpalen, de flexibilisering van het mobiliteitsbudget, het begrip total cost of ownership.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Beslissende parameter: de CO2-waarde
3 Fiscale aftrekbaarheid autokosten
4 Fiscale aftrekbaarheid autokosten: deel 2
5 Voordeel alle aard tankkaart
6 Fiscale aftrekbaarheid eenmanszaak, vrachtwagens
7 Fiscale aftrekbaarheid laadstations
8 Voordeel alle aard bedrijfswagen
9 Bedrijfswagens en BTW
10 Mobiliteitsbudget - Total cost of ownership
11 Vragen en antwoorden