Donald Vandenberghe

De carry-back in de praktijk


Donald Vandenberghe behaalde zijn master TEW aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan bij de FOD Financiën waar hij gedurende 8 jaar werkzaam was bij diverse controles Vennootschapsbelasting. In 2001 verliet Donald de Administratie en vervulde de functie van financieel en administratief directeur bij diverse instanties in de privésector. Sinds 2011 is hij bestuurder en vennoot bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten. Donald is docent vennootschapsbelasting bij Skilliant-SBM, geeft hieromtrent seminaries voor diverse opleidingsverstrekkers en is lid van de examenjury van het IAB. Terug naar overzicht

In deze opleiding licht Donald Vandenberghe in detail de fiscale maatregel van de carry-back van verliezen toe. Dit is één van de belangrijkste fiscale maatregelen inzake Covid-19 en is zowel van toepassing in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting. Deze maakt een essentieel onderdeel uit van het arsenaal aan maatregelen om de liquiditeit en solvabiliteit van door Covid-19 getroffen zelfstandigen en vennootschappen te ondersteunen. Het idee is dat verliezen die in 2020 worden geleden kunnen worden gecompenseerd met winsten die werden gerealiseerd in 2019. In dit seminarie worden de regels in detail toegelicht met het oog op hun toepassing in de praktijk. Vertrekkend vanuit de wetgeving, worden de principes, uitsluitingen en de formaliteiten besproken, met cijfervoorbeelden. De circulaires 2020/C/115 van 8 september en 2020/C/122 van 22 september 2020 worden eveneens toegelicht.

Worden behandeld: de wet van 23 juni 2020, de overige wetteksten, de principes van de carry-back van verliezen in de personenbelasting, de uitsluiting van ondernemingen in moeilijkheden, het bedrag van de vrijstelling, de praktische modaliteiten, het formulier 276 - Cov, de wijze van indienen, de circulaire 2020/C/115, de mogelijke verhoging in 2020, de berekening van de vrijstelling, de toepassing van de carry-back in de vennootschapsbelasting, het toe te passen tarief van een verhoging, de formaliteiten van het formulier 275 COV.

Deze opleiding is onmisbaar voor boekhouders en accountants met klanten die in 2020 verlies zullen lijden ten gevolge van de Covid-19 pandemie en die het regime van carry-back van verliezen willen toepassen om de liquiditeit en solvabiliteit te beschermen.