Donald Vandenberghe

Vennootschapsbelasting actua 2021, deel 2


Donald Vandenberghe behaalde zijn master TEW aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan bij de FOD Financiën waar hij gedurende 8 jaar werkzaam was bij diverse controles Vennootschapsbelasting. In 2001 verliet Donald de Administratie en vervulde de functie van financieel en administratief directeur bij diverse instanties in de privésector. Sinds 2011 is hij bestuurder en vennoot bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten. Donald is docent vennootschapsbelasting bij Skilliant-SBM, geeft hieromtrent seminaries voor diverse opleidingsverstrekkers en is lid van de examenjury van het IAB. Terug naar overzicht

In het tweede deel (3u) van de in totaal 7 uur durende opleiding Vennootschapsbelasting Actua 2021 ontvangt u praktijkgerichte informatie betreffende de belangrijkste wijzigingen voor de vennootschapsaangifte aanslagjaar 2021. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar in uw dossiers.
Donald Vandenberghe geeft u een overzicht van de inhoudelijke wijzigingen die van belang zijn om de aangifte correct in te vullen, en dit volgens de rubrieken van de aangifte t.e.m. de eerste bewerking. De syllabus bevat o.a. relevante wetteksten, rechtspraak, circulaires, parlementaire vragen en rulings. Tijdens de uiteenzetting worden overzichtelijke slides getoond.
De wijzigingen worden in een brede context geplaatst waarbij de insteek van en voor de cijferberoeper centraal staat. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de impact van de coronamaatregelen op de aangifte vennootschapsbelasting

Komen onder meer aan bod: de CFC-bepaling, belastingverminderingen, de DBI-aftrek, innovatie-inkomsten, de investeringsaftrek, het systeem van groepsbijdragen, de notionele intrestaftrek, de minimale belastbare basis, de belastingtarieven, de fiscale implicaties van een kmo versus een grote vennootschap, de tarieven roerende voorheffing, de tax shelter voor starters en groeibedrijven, de tax shelter Covid-19, het UBO-register, de bijzondere aanslag, de aangifteplicht bij ontbinding vennootschappen, het visitatierecht, bezoldigingen uit het buitenland en het Vivaldi-regeerakkoord.

Kortom, een volledig overzicht dat u als boekhouder, accountant, fiscalist of belastingconsulent toelaat om uw vennootschapsaangiften voor aanslagjaar 2021 correct in te vullen.