Donald Vandenberghe

Vennootschapsbelasting actua 2022, deel 1


Donald Vandenberghe behaalde zijn master TEW aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan bij de FOD Financiën waar hij gedurende 8 jaar werkzaam was bij diverse controles Vennootschapsbelasting. In 2001 verliet Donald de Administratie en vervulde de functie van financieel en administratief directeur bij diverse instanties in de privésector. Sinds 2011 is hij bestuurder en vennoot bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten. Donald is docent vennootschapsbelasting bij Skilliant-SBM, geeft hieromtrent seminaries voor diverse opleidingsverstrekkers en is lid van de examenjury van het IAB. Terug naar overzicht

In het eerste deel (4u) van de opleiding Vennootschapsbelasting Actua 2022 (7u in totaal) ontvangt u praktijkgerichte informatie betreffende de belangrijkste wijzigingen voor de vennootschapsaangifte aanslagjaar 2022. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar in uw dossiers.
Donald Vandenberghe geeft u een overzicht van de inhoudelijke wijzigingen die van belang zijn om de aangifte correct in te vullen, en dit volgens de rubrieken van de aangifte t.e.m. de eerste bewerking - kosten eigen aan de werkgever. De syllabus bevat o.a. relevante wetteksten, rechtspraak, circulaires, parlementaire vragen en rulings. Tijdens de uiteenzetting worden overzichtelijke slides getoond.
De wijzigingen worden in een brede context geplaatst waarbij de insteek van en voor de cijferberoeper centraal staat.

Komen in dit eerste deel onder meer aan bod: de internationale tendensen in de VenB, de wederopbouwreserve, de mobilisatie van vrijgestelde reserves, het voordeel alle aard voor elektriciteit en verwarming, het VAA voor de bedrijfswagen, de verhuur van onroerend goed door de bedrijfleider aan zijn vennootschap, het nieuw goederenrecht, de ficheverplichting voor auteursrechten, de doorrekening van handelsgoederen en kosten, de uitwinning van borg, de individuele pensioentoezegging, de groene mobiliteit en de aftrekbaarheid van autokosten, laadstations, het gewijzigde mobiliteitsbudget, het financieringskostensurplus, de vergoeding voor thuiswerk en andere kosten eigen aan de werkgever.

Kortom, deel 1 en deel 2 vormen een volledig overzicht dat u als boekhouder, accountant, fiscalist of belastingconsulent toelaat om uw vennootschapsaangiften voor aanslagjaar 2022 correct in te vullen.