Donald Vandenberghe

Vennootschapsbelasting actua 2022, deel 2


Donald Vandenberghe behaalde zijn master TEW aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan bij de FOD Financiën waar hij gedurende 8 jaar werkzaam was bij diverse controles Vennootschapsbelasting. In 2001 verliet Donald de Administratie en vervulde de functie van financieel en administratief directeur bij diverse instanties in de privésector. Sinds 2011 is hij bestuurder en vennoot bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten. Donald is docent vennootschapsbelasting bij Skilliant-SBM, geeft hieromtrent seminaries voor diverse opleidingsverstrekkers en is lid van de examenjury van het IAB. Terug naar overzicht

In het tweede deel (3u) van de opleiding Vennootschapsbelasting Actua 2022 (in totaal 7u) ontvangt u praktijkgerichte informatie betreffende de belangrijkste wijzigingen voor de vennootschapsaangifte aanslagjaar 2022. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar in uw dossiers.
Donald Vandenberghe geeft u een overzicht van de inhoudelijke wijzigingen die van belang zijn om de aangifte correct in te vullen, en dit volgens de rubrieken van de aangifte vanaf de eerste bewerking - sociale voordelen t.e.m. de negende bewerking. Ook de belastbare basis, de tarieven en de procedure komen aan bod, evenals enkele CBN-adviezen. De syllabus bevat o.a. relevante wetteksten, rechtspraak, circulaires, parlementaire vragen en rulings. Tijdens de uiteenzetting worden overzichtelijke slides getoond.
De wijzigingen worden in een brede context geplaatst waarbij de insteek van en voor de cijferberoeper centraal staat.

Komen onder meer aan bod in deel 2: de consumptie-, de maaltijd-, de eco-, de sport- en cultuurcheques, facilitymanagement, de taxificatie, niet-aftrekbare betalingen, de aanpassing van het VVPR-bis systeem, de liquidatiereserve, de Tax shelter, de aftrekbaarheid van buitenlandse verliezen, de investeringsaftrek, de notionele intrestaftrek, de kwijtschelding van huur, de minimale belastbare basis, de fiches 281.50, het boekenonderzoek, de bijzondere aanslag, overdraagbare verliezen, de belastingverhoging, de effectentaks, het UBO-register en enkele CBN-adviezen.

Kortom, deel 1 en deel 2 vormen een volledig overzicht dat u als boekhouder, accountant, fiscalist of belastingconsulent toelaat om uw vennootschapsaangiften voor aanslagjaar 2022 correct in te vullen.