Donald Vandenberghe

Vennootschapsbelasting actua 2023 deel 2: eerste bewerking


Donald Vandenberghe behaalde zijn master TEW aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan bij de FOD Financiën waar hij gedurende 8 jaar werkzaam was bij diverse controles Vennootschapsbelasting. In 2001 verliet Donald de Administratie en vervulde de functie van financieel en administratief directeur bij diverse instanties in de privésector. Sinds 2011 is hij bestuurder en vennoot bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten. Donald is docent vennootschapsbelasting bij Skilliant-SBM, geeft hieromtrent seminaries voor diverse opleidingsverstrekkers en is lid van de examenjury van het IAB. Terug naar overzicht

In het tweede deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2023 (in totaal 6u) krijgt u een verdere bespreking van de belaste reserves, de vrijgestelde gereserveerde winst en enkele verworpen uitgaven.

Komen onder meer aan bod: onderschatting van het actief, de voorziening vakantiegeld, de vennootschapsbijdrage, de retroactieve investeringspremie zonnepanelen, de tax shelter erkende videospellen, de meerwaarde op aandelen, de fiscale aftrekbaarheid voor laadstations, de vrijstelling van energiesteun, de gespreid te belasten meerwaarden, werkelijke prestaties, de ficheverplichting, de doorrekening van kosten, de gewesterlijke belastingen, niet-aftrekbare geldboeten en de inschepingstaks.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2023 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.