Donald Vandenberghe

Vennootschapsbelasting actua 2023: deel 4: verworpen uitgaven II


Donald Vandenberghe behaalde zijn master TEW aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan bij de FOD Financiën waar hij gedurende 8 jaar werkzaam was bij diverse controles Vennootschapsbelasting. In 2001 verliet Donald de Administratie en vervulde de functie van financieel en administratief directeur bij diverse instanties in de privésector. Sinds 2011 is hij bestuurder en vennoot bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten. Donald is docent vennootschapsbelasting bij Skilliant-SBM, geeft hieromtrent seminaries voor diverse opleidingsverstrekkers en is lid van de examenjury van het IAB. Terug naar overzicht

In het vierde deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2023 (in totaal 6u) krijgt u een verdere bespreking van verworpen uitgaven uit de eerste bewerking.

Komen onder meer aan bod: autokosten, het financieringskostensurplus, intrestlasten bij overnamefinanciering, abnormaal goedgunstige voordelen, sociale voordelen, de ficheverplichting voor kosten eigen aan de werkgever, de betalingen aan belastingparadijzen, niet-verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2023 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.