Donald Vandenberghe

Vennootschapsbelasting actua 2023: deel 5: dividenden en investeringsaftrek


Donald Vandenberghe behaalde zijn master TEW aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan bij de FOD Financiën waar hij gedurende 8 jaar werkzaam was bij diverse controles Vennootschapsbelasting. In 2001 verliet Donald de Administratie en vervulde de functie van financieel en administratief directeur bij diverse instanties in de privésector. Sinds 2011 is hij bestuurder en vennoot bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten. Donald is docent vennootschapsbelasting bij Skilliant-SBM, geeft hieromtrent seminaries voor diverse opleidingsverstrekkers en is lid van de examenjury van het IAB. Terug naar overzicht

In het vijfde deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2023 (in totaal 6u) krijgt u een afronding van de bespreking van de eerste bewerking, namelijk de dividenden en een bespreking van de zevende bewerking, de investeringsaftrek. In de tweede tot de zesde bewerking werden voor het aanslagjaar 2023 - inkomsten 2022 geen wijzigingen of noemenswaardigheden vastgesteld.

Komen onder meer aan bod: de belastingvermindering tax shelter voor start-ups en scale-ups, de VVPRbis-regeling, de liquidatiereserve, overtollige liquiditeiten en fiscaal misbruik, een overzicht van de investeringsaftrek voor kleine vennootschappen en voor alle vennootschappen, de investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens en de investeringsaftrek voor laadpalen.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2023 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.