Donald Vandenberghe

Vennootschapsbelasting actua 2023: deel 6: 9de tot 14de bewerking


Donald Vandenberghe behaalde zijn master TEW aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan bij de FOD Financiën waar hij gedurende 8 jaar werkzaam was bij diverse controles Vennootschapsbelasting. In 2001 verliet Donald de Administratie en vervulde de functie van financieel en administratief directeur bij diverse instanties in de privésector. Sinds 2011 is hij bestuurder en vennoot bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten. Donald is docent vennootschapsbelasting bij Skilliant-SBM, geeft hieromtrent seminaries voor diverse opleidingsverstrekkers en is lid van de examenjury van het IAB. Terug naar overzicht

In het zesde deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2023 (in totaal 6u) worden de negende tot en met de veertiende bewerking overlopen. Vervolgens wordt er aandacht besteedt aan het tarief vennootschapsbelasting, de procedure en de wetswijzigingen aan de tax shelter voorzien vanaf aanslagjaar 2024

Komen onder meer aan bod: de afschaffing van de notionele intrestaftrek, de beperking van de 2de korf, het belastingkrediet voor verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen, de harmonisatie van nalatigheids- en moratoriumintresten, de sancties bij hiet niet-meerwerken aan een fiscaal onderzoek de gewijzigde aanslag-, onderzoeks-, bezwaar en bewaartermijnen vanaf ajr. 2023, de taks op effectenrekeningen en de wijzigingen aan de wetgeving tax shelter voorzien vanaf aanslagjaar 2024.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2023 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.