Donald Vandenberghe Bestel

Vennootschapsbelasting actua 2024 deel 2: eerste bewerking

1 uur 59,00 €
Donald Vandenberghe behaalde zijn master TEW aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan bij de FOD Financiën waar hij gedurende 8 jaar werkzaam was bij diverse controles Vennootschapsbelasting. In 2001 verliet Donald de Administratie en vervulde de functie van financieel en administratief directeur bij diverse instanties in de privésector. Sinds 2011 is hij bestuurder en vennoot bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten. Donald is docent vennootschapsbelasting bij Skilliant-SBM, geeft hieromtrent seminaries voor diverse opleidingsverstrekkers en is lid van de examenjury van het IAB. Terug naar overzicht

In deze seminaries van de opleiding Vennootschapsbelasting Actua 2024 (6 delen - 6 uren in totaal) ontvangt u praktijkgerichte informatie betreffende de belangrijkste wijzigingen voor de vennootschapsaangifte aanslagjaar 2024. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar in uw dossiers.
Donald Vandenberghe geeft u een overzicht van de inhoudelijke wijzigingen die van belang zijn om de aangifte correct in te vullen, en dit volgens de rubrieken van de aangifte. De syllabus bevat o.a. relevante wetteksten, rechtspraak, circulaires, parlementaire vragen en rulings. Tijdens de uiteenzetting worden overzichtelijke slides getoond.
De wijzigingen worden in een brede context geplaatst waarbij de insteek van en voor de cijferberoeper centraal staat.

In het tweede deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2024 (in totaal 6u) krijgt u een verdere bespreking van de belaste reserves, de vrijgestelde gereserveerde winst en de bezoldigingstherorie binnen de verworpen uitgaven.

Komen onder meer aan bod: de verstrenging van de CFC-regeling, de minimumbelasting voor multinationals en omvangrijke binnenlandse groepen, de verhoogde kostenaftrek voor laadstations, de waardevermindering op handelsvorderingen, de tax shelter gaming industrie, de gespreide taxatie van meerwaarden, de eerste verhoogde aanbetaling van huur, rechtspraak m.b.t. vastgoed op kosten van de vennootschap in het kader van de bezoldigingstheorie.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2024 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.

Inhoud van deze opleiding

1 Belaste reserves: actief/passief
2 Aanpassing in meer begintoestand reserves
3 Aanpassing in meer begintoestand reserves (vervolg)
4 Vrijgestelde reserves
5 Verworpen uitgaven: bezoldigingstheorie
6 Vragen