Donald Vandenberghe Bestel

Vennootschapsbelasting actua 2024 deel 4: verworpen uitgaven en dividenden

1 uur 59,00 €
Donald Vandenberghe behaalde zijn master TEW aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan bij de FOD Financiën waar hij gedurende 8 jaar werkzaam was bij diverse controles Vennootschapsbelasting. In 2001 verliet Donald de Administratie en vervulde de functie van financieel en administratief directeur bij diverse instanties in de privésector. Sinds 2011 is hij bestuurder en vennoot bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten. Donald is docent vennootschapsbelasting bij Skilliant-SBM, geeft hieromtrent seminaries voor diverse opleidingsverstrekkers en is lid van de examenjury van het IAB. Terug naar overzicht

In deze seminaries van de opleiding Vennootschapsbelasting Actua 2024 (6 delen - 6 uren in totaal) ontvangt u praktijkgerichte informatie betreffende de belangrijkste wijzigingen voor de vennootschapsaangifte aanslagjaar 2024. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar in uw dossiers.
Donald Vandenberghe geeft u een overzicht van de inhoudelijke wijzigingen die van belang zijn om de aangifte correct in te vullen, en dit volgens de rubrieken van de aangifte. De syllabus bevat o.a. relevante wetteksten, rechtspraak, circulaires, parlementaire vragen en rulings. Tijdens de uiteenzetting worden overzichtelijke slides getoond.
De wijzigingen worden in een brede context geplaatst waarbij de insteek van en voor de cijferberoeper centraal staat.

In het vierde deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2023 (in totaal 6u) krijgt u een verdere bespreking van verworpen uitgaven en dividenden uit de eerste bewerking en een bespreking van de tweede bewerking: "opdeling van het resultaat naar het land van oorsprong".

Komen onder meer aan bod: het mobiliteitsbudget, de gevolgen van het SIAT-arrest voor betalingen gedaan aan belastingparadijzen, overdreven intresten, abnormale of goedgunstige voordelen, niet-verantwoorde kosten, de verbrede toepassing van de VVPRbis-regeling, meerwaarden op aandelen, de excess cash-vennootschap, de definitieve en niet-definitieve buitenlandse beroepsverliezen en de aangifte van buitenlandse winst en verliezen met of zonder recapture.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2024a correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.

Inhoud van deze opleiding

1 Verworpen uitgaven: mobiliteitsbudget
2 Verworpen uitgaven: belastingparadijzen
3 Verwopren uitgaven: diversen
4 Eerste bewerking: dividenden
5 Tweede bewerking: opdeling naar land van oorsprong
6 Vragen