Eddy Debruyne Bestel

Btw-cursus, deel 10: Het recht op aftrek

4 uur 159,00 €
Eddy Debruyne behaalde het diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1989 waar hij als assistent verbonden bleef tot 30 september 1992. De lokroep van het onderwijs bracht hem in 1992 naar de Economische Hogeschool Sint Aloysius te Brussel die in 2007 werd omgedoopt tot de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Ten gevolge van de afsplitsing van de masteropleidingen in het kader van de academisering van het hoger onderwijs is hij sinds 1 januari 2014 als Hoofdlector aan de KULeuven verbonden waar hij momenteel de vakken btw, fiscaal recht en burgerlijk recht doceert. Sinds september 2007 doceert Eddy ook het vak btw aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en sinds september 2014 aan de Odisee te Brussel. Hij is tevens (co)auteur van verschillende fiscale (hand)boeken waaronder het handboek btw, het jaarboek personenbelasting, het vastgoedzakboekje en het huurzakboekje. Hij is ten slotte ook een gewaardeerd spreker op diverse seminaries van de Fiscale Hogeschool. Terug naar overzicht

Weet u wie er recht op aftrek van btw heeft? Weet u wat de basis is voor het recht op aftrek van btw? Weet u hoe het recht op aftrek wordt uitgeoefend door een gemengde btw-plichtige? Vanaf welk moment kan men het recht op aftrek uitoefenen? Welke voorwaarden moeten er voldaan zijn? Weet u hoe lang men het recht op aftrek kan uitoefenen?

In het tiende deel (4 u) van deze grondige btw-cursus wordt het recht op aftrek van btw besproken. Eerst worden de algemene kenmerken van het recht op aftrek overlopen, wie recht op aftrek heeft en wie niet. Vervolgens worden het recht op aftrek van een volledige btw-plichtige en een gemengde btw-plichtige uitvoerig toegelicht. Tot slot worden de modaliteiten van het recht op aftrek behandeld en worden er een aantal oefeningen overlopen.

Komen onder meer aan bod: rechthebbenden en uitgeslotenen, de niet in België gevestigde belastingplichtige, de bestemming, gemengde uitgaven, het verband met de economische activiteit, de btw op kosten gemaakt door een adviesverlenende onderneming, beroepskledij, antiek, tabaksfabrikaten en geestrijke dranken, kosten van onthaal, kosten van logies, spijzen en dranken voor verbruik ter plaatse, fraude, beleggingsgoud, personenwagens, de terbeschikkingstelling van maaltijden of woning voor personeel, sociale voordelen, voordelen van alle aard, handelsmonsters en -geschenken, de veiligheidsbepaling inzake IC-verwerving, de regels van het algemeen verhoudingsgetal en het werkelijk gebruik bij de gemengde belastingplichtige en de modaliteiten.

Kortom, in deze sessie heeft Eddy Debruyne een volledig overzicht van het recht op aftrek inzake btw.

Inhoud van deze opleiding

1 Wie heeft recht op aftrek?
2 ROA volledige belastingplichtige: bestemming I
3 ROA volledige belastingplichtige: bestemming II
4 Volledige belastingplichtige: uitsluiting ROA
5 Volledige belastingplichtige: ROA beleggingsgoud
6 Volledige belastingplichtige: ROA personenwagens
7 Volledige belastingplichtige: bijzondere gevallen
8 ROA Gemengde belastingplichtige
9 Modaliteiten uitoefening ROA
10 Oefeningen