Eddy Debruyne Bestel

Btw-cursus, deel 12: Teruggaaf van btw

1 uur 40,00 €
Eddy Debruyne behaalde het diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1989 waar hij als assistent verbonden bleef tot 30 september 1992. De lokroep van het onderwijs bracht hem in 1992 naar de Economische Hogeschool Sint Aloysius te Brussel die in 2007 werd omgedoopt tot de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Ten gevolge van de afsplitsing van de masteropleidingen in het kader van de academisering van het hoger onderwijs is hij sinds 1 januari 2014 als Hoofdlector aan de KULeuven verbonden waar hij momenteel de vakken btw, fiscaal recht en burgerlijk recht doceert. Sinds september 2007 doceert Eddy ook het vak btw aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en sinds september 2014 aan de Odisee te Brussel. Hij is tevens (co)auteur van verschillende fiscale (hand)boeken waaronder het handboek btw, het jaarboek personenbelasting, het vastgoedzakboekje en het huurzakboekje. Hij is ten slotte ook een gewaardeerd spreker op diverse seminaries van de Fiscale Hogeschool. Terug naar overzicht

Weet u wat de oorzaken zijn van het ontstaan van een teruggave van btw? Weet u of de overheid intresten verschuldigd is bij niet-tijdige terugbetaling van btw? Weet u wat de voorwaarden zijn om teruggaaf van btw te kunnen ontvangen? Weet u welke administratieve verplichtingen er moeten vervuld zijn om teruggaaf te kunnen ontvangen? Weet u in welke omstandigheden een andersvalide persoon recht op teruggaaf van btw kan verkrijgen voor zijn voertuig?

In het twaalfde deel (1 u) van deze grondige btw-cursus wordt de teruggaaf van btw besproken. Eerst worden de diverse oorzaken van teruggave besproken zoals vermeld in artikels 76, 77 en 77bis van het Wetboek Btw. Vervolgens worden de modaliteiten van het recht op teruggaaf toegelicht. En tot slot wordt de teruggaaf van buitenlandse btw toegelicht.

Komen onder meer aan bod: de teruggaaf van het saldo van de btw-aangiften, de teruggaaf aan belastingplichtigen die geen periodieke btw-aangiften indienen, teruggaaf van vroeger afgedragen btw op leveringen en diensten, teruggaaf bij invoerverrichtingen, de teruggaaf aan invaliden en gehandicapten bij invoerverrichtingen i.v.m. een tot persoonlijk gebruik aangewend voertuig, de teruggaaf aan een niet-belastingplichtige rechtspersoon bij invoer in België terwijl de goederen voor een andere lidstaat zijn bestemd, het ontstaan van het recht op teruggaaf, de na te leven formaliteiten, de termijn om het recht uit te oefenen en de teruggaaf van buitenlandse btw.

Kortom, in deze sessie wordt de teruggaaf van btw grondig onder de loep genomen.

Inhoud van deze opleiding

1 Teruggaaf van het saldo van de btw-aangifte
2 Teruggaaf aan BP die geen aangifte indienen
3 Teruggaaf van btw op leveringen
4 Teruggaaf bij invoer
5 Teruggaaf aan invaliden en gehandicapten
6 Teruggaaf aan niet-belastingplichtige rechtspersoon
7 Modaliteiten van het recht op teruggaaf
8 Teruggaaf van buitenlandse btw