Eddy Debruyne

Btw-cursus, deel 15: De aangifteverplichtingen (vervolg)


Eddy Debruyne behaalde het diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1989 waar hij als assistent verbonden bleef tot 30 september 1992. De lokroep van het onderwijs bracht hem in 1992 naar de Economische Hogeschool Sint Aloysius te Brussel die in 2007 werd omgedoopt tot de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Ten gevolge van de afsplitsing van de masteropleidingen in het kader van de academisering van het hoger onderwijs is hij sinds 1 januari 2014 als Hoofdlector aan de KULeuven verbonden waar hij momenteel de vakken btw, fiscaal recht en burgerlijk recht doceert. Sinds september 2007 doceert Eddy ook het vak btw aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en sinds september 2014 aan de Odisee te Brussel. Hij is tevens (co)auteur van verschillende fiscale (hand)boeken waaronder het handboek btw, het jaarboek personenbelasting, het vastgoedzakboekje en het huurzakboekje. Hij is ten slotte ook een gewaardeerd spreker op diverse seminaries van de Fiscale Hogeschool. Terug naar overzicht

Weet u welke aangifteverplichtingen er bestaan inzake btw? Weet u wie er aangifte moet doen en wie niet? Wat is het aangiftetijdvak? Hoe moet de aangifte worden ingediend? Weet u welke handelingen en gegevens er in de diverse aangiftes moeten worden vermeld? Weet u of er bijzondere regelingen zijn? En wat is de indieningstermijn?

In deel vijftien (2 u) van deze grondige btw-cursus worden de volgende drie (van de vier) belangrijkste btw-aangifteverplichtingen gedetailleerd besproken. Eerst wordt de bijzondere kwartaalaangifte behandeld. Vervolgens worden de jaarlijkse opgave van afnemers-belastingplichtigen en de intracommunautaire opgave toegelicht. Tot slot worden tal van voorbeelden uitgewerkt die de besproken theorie in een praktisch daglicht stellen.

Komen onder meer aan bod: personen die (geen) aangifte moeten doen, het aangiftetijdvak, de wijze van indiening, de indieningstermijn, de te vermelden handelingen en gegevens, de diverse rubrieken, vakken en roosters en automatische controlemechanismen.

Kortom, in sessie 14 en 15 bespreekt Eddy Debruyne de vier belangrijkste btw-aangifteverplichtingen.