Eddy Debruyne

Btw-cursus, deel 2: De belastingplicht


Eddy Debruyne behaalde het diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1989 waar hij als assistent verbonden bleef tot 30 september 1992. De lokroep van het onderwijs bracht hem in 1992 naar de Economische Hogeschool Sint Aloysius te Brussel die in 2007 werd omgedoopt tot de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Ten gevolge van de afsplitsing van de masteropleidingen in het kader van de academisering van het hoger onderwijs is hij sinds 1 januari 2014 als Hoofdlector aan de KULeuven verbonden waar hij momenteel de vakken btw, fiscaal recht en burgerlijk recht doceert. Sinds september 2007 doceert Eddy ook het vak btw aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en sinds september 2014 aan de Odisee te Brussel. Hij is tevens (co)auteur van verschillende fiscale (hand)boeken waaronder het handboek btw, het jaarboek personenbelasting, het vastgoedzakboekje en het huurzakboekje. Hij is ten slotte ook een gewaardeerd spreker op diverse seminaries van de Fiscale Hogeschool. Terug naar overzicht

Weet u of een bestuurder-rechtspersoon als btw-plichtige moet worden aangemerkt? Weet u wanneer de hoedanigheid van belastingplichtige precies ontstaat? Weet u of een niet-btw-plichtige deel kan uitmaken van een fiscale eenheid? Weet u of een particuliere Belg door de verkoop van een bromfiets aan een Nederlander een toevallige btw-belastingplichtige wordt? Weet u wat het verschil is tussen een gemengde en een gedeeltelijke belastingplichtige?

In het tweede deel van deze grondige btw-cursus wordt de belastingplicht grondig onder de loep genomen. Vooreerst worden de centrale rol en de definitie van btw-belastingplichtige, alsook de voorwaarden om als btw-plichtige te worden aangemerkt, besproken. Vervolgens worden het tijdstip van ontstaan en stopzetting van de btw-plicht behandeld. Verder worden alle bijzondere gevallen van de belastingplicht één voor één overlopen en toegelicht.

Komen onder meer aan bod: de fiscale eenheid, de btw-plicht van de overheid, de toevallige belastingplichtigen, de belastingplicht zonder recht op aftrek, de forfaitaire belastingplichtigen, de vrijgestelde kleine ondernemingen, de forfaitaire landbouwondernemingen, de gemengde en de gedeeltelijke btw-plicht, de belastingplichtigen met winstmargeregeling en de buitenlandse belastingplichtigen.

Kortom, na het volgen van deze sessie heeft het statuut van de btw-belastingplichtige geen geheimen meer voor u.