Eddy Debruyne Bestel

Btw-cursus, deel 3: Levering van goederen

4 uur 159,00 €
Eddy Debruyne behaalde het diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1989 waar hij als assistent verbonden bleef tot 30 september 1992. De lokroep van het onderwijs bracht hem in 1992 naar de Economische Hogeschool Sint Aloysius te Brussel die in 2007 werd omgedoopt tot de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Ten gevolge van de afsplitsing van de masteropleidingen in het kader van de academisering van het hoger onderwijs is hij sinds 1 januari 2014 als Hoofdlector aan de KULeuven verbonden waar hij momenteel de vakken btw, fiscaal recht en burgerlijk recht doceert. Sinds september 2007 doceert Eddy ook het vak btw aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en sinds september 2014 aan de Odisee te Brussel. Hij is tevens (co)auteur van verschillende fiscale (hand)boeken waaronder het handboek btw, het jaarboek personenbelasting, het vastgoedzakboekje en het huurzakboekje. Hij is ten slotte ook een gewaardeerd spreker op diverse seminaries van de Fiscale Hogeschool. Terug naar overzicht

Weet u wanneer een levering van goederen belastbaar is? Weet u wat men inzake btw bedoeld met "levering" en "goederen"? Weet u welke handelingen er met een levering onder bezwarende titel worden gelijkgesteld? Weet u wanneer men spreekt van een verkoop op afstand en wat de gevolgen zijn inzake btw? Weet u waar de plaats van de levering zich situeert en wat het tijdstip van de levering is? Weet u wanneer de btw opeisbaar wordt?

In het derde deel van deze grondige btw-cursus wordt de belastbare handeling "levering van goederen" grondig besproken. Vooreerst worden de begrippen goederen en levering toegelicht. Daarna worden de beperking en de uitbreidingen van het begrip levering behandeld. Vervolgens worden de plaats van de levering, het belastbaar feit en de opeisbaarheid van de btw besproken. Deze materie wordt verduidelijkt door tal van voorbeelden en oefeningen.

Komen onder meer aan bod: de voorwaarden tot belastbaarheid, de overdracht van een algemeenheid van goederen, de overdracht van nieuwe gebouwen, leveringen aan zichzelf, handelsgeschenken en handelsmonsters, het weggeven van voedseloverschotten, de onttrekking van gebouwen door professionele vervreemders, onttrekkingen en ingebruiknemingen, het overbrengen van bedrijfsgoederen, het commissiecontract en lastgeving, de plaats van de levering, goederen vervoerd of geïnstalleerd door de leverancier, leveringen aan boord bij passagiersvervoer, de levering van gas en elektriciteit, het vertrek van goederen buiten de EU, de verkoop op afstand, het tijdstip van de levering en de opeisbaarheid van de btw.

Kortom, deze sessie verstrekt u alle informatie over de levering van goederen, waar en wanneer deze handeling belastbaar wordt en op welk tijdstip de btw opeisbaar wordt.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Het begrip levering van goederen
3 De beperking van het begrip levering
4 Uitbreiding begrip levering: belastbare interne levering I
5 Uitbreiding begrip levering: belastbare interne levering II
6 Uitbreiding begrip levering: overige
7 De plaats van de levering I
8 De plaats van de levering II
9 Het belastbaar feit
10 De opeisbaarheid van de btw