Eddy Debruyne

Btw-cursus, deel 4: Levering van diensten


Eddy Debruyne behaalde het diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1989 waar hij als assistent verbonden bleef tot 30 september 1992. De lokroep van het onderwijs bracht hem in 1992 naar de Economische Hogeschool Sint Aloysius te Brussel die in 2007 werd omgedoopt tot de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Ten gevolge van de afsplitsing van de masteropleidingen in het kader van de academisering van het hoger onderwijs is hij sinds 1 januari 2014 als Hoofdlector aan de KULeuven verbonden waar hij momenteel de vakken btw, fiscaal recht en burgerlijk recht doceert. Sinds september 2007 doceert Eddy ook het vak btw aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en sinds september 2014 aan de Odisee te Brussel. Hij is tevens (co)auteur van verschillende fiscale (hand)boeken waaronder het handboek btw, het jaarboek personenbelasting, het vastgoedzakboekje en het huurzakboekje. Hij is ten slotte ook een gewaardeerd spreker op diverse seminaries van de Fiscale Hogeschool. Terug naar overzicht

Weet u welke handelingen er als diensten worden beschouwd? Weet u welke diensten onderworpen worden aan btw en welke er kunnen worden vrijgesteld? Weet u wanneer de levering van software beschouwd wordt als een dienst? Weet u hoe de btw-aftrek moet geregeld worden voor een gemengd gebruikt bedrijfsgoed? En weet u wat het Btw-Wetboek verstaat onder een werk in onroerende staat?

In het vierde deel van deze grondige btw-cursus wordt de belastbare handeling "levering van diensten" uitvoerig behandeld.
Vooreerst wordt het onderscheid tussen levering van goederen en het verrichten van diensten behandeld. Daarna wordt het begrip dienst uitvoerig toegelicht. Vervolgens worden de beperking en de uitbreidingen van het begrip behandeld. De materie wordt verduidelijkt met tal van voorbeelden en oefeningen.

Komen onder meer aan bod: de voorwaarden tot belastbaarheid, de overdracht van software, het verlenen van genotsrecht op lichamelijke goederen, de onroerende verhuur, de overdracht van rechten, het verschaffen van spijzen en dranken, elektronische diensten, de beperking van het begrip dienst, het gebruik van een bedrijfsgoed, het gebruik van een firmawagen en werken in onroerende staat.

Kortom, sessie 4 en 5 verstrekken u alle informatie over de levering van diensten, waar en wanneer deze handeling belastbaar is en op welk tijdstip de btw opeisbaar wordt.