Eddy Debruyne

Btw-cursus, deel 5: Levering van diensten (vervolg)


Eddy Debruyne behaalde het diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1989 waar hij als assistent verbonden bleef tot 30 september 1992. De lokroep van het onderwijs bracht hem in 1992 naar de Economische Hogeschool Sint Aloysius te Brussel die in 2007 werd omgedoopt tot de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Ten gevolge van de afsplitsing van de masteropleidingen in het kader van de academisering van het hoger onderwijs is hij sinds 1 januari 2014 als Hoofdlector aan de KULeuven verbonden waar hij momenteel de vakken btw, fiscaal recht en burgerlijk recht doceert. Sinds september 2007 doceert Eddy ook het vak btw aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en sinds september 2014 aan de Odisee te Brussel. Hij is tevens (co)auteur van verschillende fiscale (hand)boeken waaronder het handboek btw, het jaarboek personenbelasting, het vastgoedzakboekje en het huurzakboekje. Hij is ten slotte ook een gewaardeerd spreker op diverse seminaries van de Fiscale Hogeschool. Terug naar overzicht

Weet u wie schuldenaar is van de Belgische btw indien een dienst verricht wordt door een buitenlandse dienstverrichter die niet in Belgiƫ is gevestigd aan een Belgische btw-plichtige? Weet u wat de plaats van de dienst is in een B2B-context en in een B2C-context? Bent u voldoende op de hoogte van de afwijkende regels hieromtrent? W

In het vijfde deel van deze grondige btw-cursus wordt de belastbare handeling "levering van diensten" verder behandeld.
Vooreerst wordt de uitbreiding van het begrip dienst verder toegelicht. Vervolgens worden de plaats van de levering, het belastbaar feit en de opeisbaarheid van de btw besproken. Deze materie wordt verduidelijkt door tal van voorbeelden en oefeningen.

Komen onder meer aan bod: het commissiecontract, B2B- en B2C-handelingen, diensten m.b.t. onroerende goederen, diensten van personenvervoer, het verlenen van toegang, restaurant- en cateringdiensten, de verhuur op korte termijn van een vervoermiddel, diensten van tussenpersonen in B2C, intracommunautair goederenvervoer in B2C, lokaal en internationaal vervoer in B2C, werkzaamheden m.b.t. roerende goederen in B2C, elektronische diensten in B2C, immateriƫle diensten verricht aan ontvangers buiten de EU, de langdurige verhuur van een vervoermiddel aan een niet-btw-plichtige, de regel van het werkelijk gebruik of de werkelijke exploitatie, het commissionairscontract en de mogelijke tijdstippen van de opeisbaarheid van de btw.

Kortom, sessie 4 en 5 verstrekken u alle informatie over de levering van diensten, waar en wanneer deze handeling belastbaar is en op welk tijdstip de btw opeisbaar wordt.