Eddy Debruyne

Btw-cursus, deel 7: Kettingtransacties


Eddy Debruyne behaalde het diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1989 waar hij als assistent verbonden bleef tot 30 september 1992. De lokroep van het onderwijs bracht hem in 1992 naar de Economische Hogeschool Sint Aloysius te Brussel die in 2007 werd omgedoopt tot de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Ten gevolge van de afsplitsing van de masteropleidingen in het kader van de academisering van het hoger onderwijs is hij sinds 1 januari 2014 als Hoofdlector aan de KULeuven verbonden waar hij momenteel de vakken btw, fiscaal recht en burgerlijk recht doceert. Sinds september 2007 doceert Eddy ook het vak btw aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en sinds september 2014 aan de Odisee te Brussel. Hij is tevens (co)auteur van verschillende fiscale (hand)boeken waaronder het handboek btw, het jaarboek personenbelasting, het vastgoedzakboekje en het huurzakboekje. Hij is ten slotte ook een gewaardeerd spreker op diverse seminaries van de Fiscale Hogeschool. Terug naar overzicht

Weet u welke invloed het transport heeft op de btw-verplichtingen van de betrokken partijen in het niet-vereenvoudigd driehoeksverkeer? Weet u wat de voorwaarden zijn om vereenvoudigd driehoeksverkeer te kunnen toepassen en wat de concrete gevolgen hiervan zijn? Wat is onecht driehoeksverkeer? Weet u wat er verandert aan de regels indien een kettingtransactie gepaard gaat met een installatie of montage bij de eindbestemming? Weet u wie de btw op invoer zal moeten voldoen bij een kettingverkoop met vertrekplaats van de goederen buiten de EU?

In deel zeven van deze grondige btw-cursus worden de kettingtransacties uitvoerig besproken. Vooreerst wordt het driehoeksverkeer uitvoerig toegelicht, namelijk het niet-vereenvoudigd driehoeksverkeer, het vereenvoudigd driehoeksverkeer en het onecht driehoeksverkeer. Vervolgens worden enkele kettingverkopen behandeld: kettingverkopen tussen vier lidstaten, kettingverkopen met installatie of montage en kettingverkopen met vertrekplaats in een derde (niet EU-)land. Deze materie wordt verduidelijkt door tal van voorbeelden en oefeningen.

Kortom, na het volgen van deze sessie bent u volledig op de hoogte van de moeilijke materie inzake kettingtransacties.