Eddy Debruyne

Btw-cursus, deel 8: Maatstaf van heffing en tarieven


Eddy Debruyne behaalde het diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1989 waar hij als assistent verbonden bleef tot 30 september 1992. De lokroep van het onderwijs bracht hem in 1992 naar de Economische Hogeschool Sint Aloysius te Brussel die in 2007 werd omgedoopt tot de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Ten gevolge van de afsplitsing van de masteropleidingen in het kader van de academisering van het hoger onderwijs is hij sinds 1 januari 2014 als Hoofdlector aan de KULeuven verbonden waar hij momenteel de vakken btw, fiscaal recht en burgerlijk recht doceert. Sinds september 2007 doceert Eddy ook het vak btw aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en sinds september 2014 aan de Odisee te Brussel. Hij is tevens (co)auteur van verschillende fiscale (hand)boeken waaronder het handboek btw, het jaarboek personenbelasting, het vastgoedzakboekje en het huurzakboekje. Hij is ten slotte ook een gewaardeerd spreker op diverse seminaries van de Fiscale Hogeschool. Terug naar overzicht

Weet u welke elementen tot de maatstaf van heffing behoren? Weet u welke sommen er worden uitgesloten? Weet u hoe de maatstaf van heffing bepaald wordt als een voertuig gratis ter beschikking wordt gesteld van een personeelslid? Weet u of het commissieloon deel uitmaakt van de maatstaf van heffing bij tussenkomst van een commissionair? Hoe wordt de maatstaf van heffing bepaald bij invoer van goederen? Weet u aan welk tarief benodigdheden of onderdelen belast worden die deel uitmaken van onderhouds- of herstellingswerken?

In dit achtste deel van deze grondige btw-cursus worden de maatstaf van heffing en de btw-tarieven behandeld. Eerst wordt de maatstaf van heffing bij binnenlandse leveringen van goederen of het verstrekken van diensten besproken. Vervolgens wordt de maatstaf van heffing bij intracommunautaire verwerving en bij invoer van goederen toegelicht. Tot slot worden de btw-tarieven overlopen.

Komen onder meer aan bod: de tegenprestatie wordt uitsluitend in geld vergoed, factoren die de MvH beïnvloeden, de tegenprestatie bestaat niet volledig uit een geldsom, handelingen zonder tegenprestatie, de minimum maatstaf van heffing, de MvH voor handelingen van een commissionair, de MvH voor reisbureau's,
de MvH voor verkoop van een autovoertuig en de MvH bij vordering of onteigening door de overheid, de MvH voor IC-verwervingen onder bezwarende titel en de MvH voor met IC-verwervingen gelijkgestelde handelingen, de MvH bij invoer van goederen, de tarieven, het tarief voor maakloonwerk, het tarief voor diensten die bijkomstig deel uitmaken van een complexe overeenkomst, het tarief voor onderhouds- of herstellingswerk die gepaard gaan met de levering van benodigdheden en/of onderdelen en het tarief voor werken in onroerende staat.

Kortom, in deze sessie wordt grondig besproken wat (en wat niet) tot de maatstaf van heffing behoort inzake btw en welk btw-tarieven er van toepassing kunnen zijn.