Eddy Debruyne

Btw-cursus, deel 9: Vrijstellingen


Eddy Debruyne behaalde het diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1989 waar hij als assistent verbonden bleef tot 30 september 1992. De lokroep van het onderwijs bracht hem in 1992 naar de Economische Hogeschool Sint Aloysius te Brussel die in 2007 werd omgedoopt tot de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Ten gevolge van de afsplitsing van de masteropleidingen in het kader van de academisering van het hoger onderwijs is hij sinds 1 januari 2014 als Hoofdlector aan de KULeuven verbonden waar hij momenteel de vakken btw, fiscaal recht en burgerlijk recht doceert. Sinds september 2007 doceert Eddy ook het vak btw aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en sinds september 2014 aan de Odisee te Brussel. Hij is tevens (co)auteur van verschillende fiscale (hand)boeken waaronder het handboek btw, het jaarboek personenbelasting, het vastgoedzakboekje en het huurzakboekje. Hij is ten slotte ook een gewaardeerd spreker op diverse seminaries van de Fiscale Hogeschool. Terug naar overzicht

Weet u welke vrijstellingen er mogelijk zijn binnen het btw-kader? Kent u het verschil tussen een eigenlijke en een oneigenlijke vrijstelling? Weet u welke formaliteiten er vervuld moeten worden om een btw-vrijstelling te bekomen? Weet u hoe het bewijs van de vrijstelling kan geleverd worden?

In het negende deel (4 uur) van deze grondige btw-cursus worden de vrijstellingen inzake btw behandeld. Eerst worden de oneigenlijke vrijstellingen overlopen. Vervolgens worden de eigenlijke vrijstellingen toegelicht. Tot slot wordt de bijzondere vrijstellingsregeling voor beleggingsgoud besproken.

Komen onder meer aan bod: uitvoer door of voor rekening van de leverancier of een buitenlandse koper, diensten aan uitgevoerde goederen, goederenuitvoer in de persoonlijke bagage van reizigers, levering en IC-verwerving van goederen onder douaneregeling, het werk aan goederen onder een douaneregeling, wederinvoer, internationaal vervoer, vrijgestelde diensten van makelaars en lasthebbers, medische beroepen en instellingen, zelfstandige groeperingen, maatschappelijk werk, sportdiensten, onderwijs, cultuur, religieuze instellingen, vzw's, onroerende goederen en OR leasing, verzekerings- en financiƫle diensten, weddenschappen en openbare diensten en beleggingsgoud.

Kortom, in deze sessie worden de vrijstellingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde grondig besproken.