Filip Vandenberghe

Fiscale eindejaarswetgeving


Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

Weet u wat een bidirectionele laadpaal is en welk voordeel deze u als particulier fiscaal kan opleveren? Wie heeft er recht op de Vlaamse jobbonus? En wat houdt de federale fiscale werkbonus in? Weet u wat de nieuwe definitie van auteursrecht inhoudt? En tot wanneer kan u nog een tweede woning aanschaffen met genot van de federale belastingvermindering voor langetermijnsparen?

In deze opleiding krijgt u een overzicht van de fiscale en financiële maatregelen die in 3 wetten van eind november tot eind december 2022 zijn opgenomen. Eerrst worden er enkele korte berichten meegegeven. Vervolgens wordt de Wet van 20 november 2022 houdende fiscale en financiële bepalingen besproken. Nadien worden de Programmawet van 26 december 2022 en de wet van 21 december 2022 houdende diverse fiscale bepalingen toegelicht. Tot slot worden de gebruikelijke indexaties even overlopen.

Komen onder meer aan bod: de belastingvermindering voor laadstations bij particulieren, de dwangsom bij niet meewerken aan fiscaal onderzoek van de Administratie, de uitbreiding van de aanslag- en onderzoekstermijn in de fiscale procedure, de afschaffing van de belastingvermindering voor de tweede woning, de aanpassing van het stelsel van de auteursrechten (uitdoofscenario), de belastingvrijstelling voor steunmaatregelen in het kader van de energiecrisis, het belastingkrediet bij co-ouderschap en de fiscale werkbonus.

Kortom, deze opleiding behandelt de fiscale wetgeving die eind 2022 in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd.