Filip Vandenberghe Bestel

Fiscale eindejaarswetgeving

3 uur 119,00 €
Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

Weet u hoeveel overuren een werknemer fiscaal voordelig zal kunnen presteren in 2024? Weet u in welke sectoren er vanaf 2024 met flexi-jobs kan worden gewerkt? Weet u hoe de regering Vivaldi de fiscale kloof tussen werkenden en werkzoekenden heeft trachten te vergroten? Hoeveel bedraagt de belastingvrije fietsvergoeding vanaf 2024? Wist u dat vanaf aanslagjaar 2024 de particuliere huurder die zijjn huur als beroepskost wil inbrengen verplicht wordt in zijn aangifte PB een aantal gegevens te vermelden ivm het gehuurde goed, de betaalde huurprijs en de verhuurder?

In deze opleiding krijgt u een overzicht van de fiscale eindejaarwetten van de regering Vivaldi die in een reeks wetten en uitvoeringsbesluiten van eind december 2023 en begin 2024 zijn opgenomen, Eerst worden er enkele korte berichten meegegeven. Vervolgens worden de Programmawet van 22.12.2023, de wetten van 22.12.2023 en 28.12.2023 houdende diverse fiscale bepalingen, de wet van 19.12.2023 en het K.B. van 12.01.2024 besproken. Hierin zitten ongeveer 30 fiscale maatregelen vervat.

Komen onder meer aan bod: het einde van de fiscale indexeringsstop, de verhoogde fiscale vrijstelling voor overuren en kinderopvang, de afschaffing van het fiscaal voordeel voor de tweede woonst, de Vlaamse premies voor elektrische wagens en zonnepanelen, de uitbreiding van het flexi-jobsysteem, de verhoging van de fiscale werkbonus, de betalingen aan belastingparadijzen, de kaaimantaks, de belastingvrije fietsvergoeding en het belastingkrediet voor de werkgevers, het mobiliteitsbudget en de mobiliteitsrichtlijn, de aangifte van huur en huurlasten, de wettelijke verankering van de nieuwe aangiftetermijnen, de hervorming van de patrimoniumtaks, de informatieplicht voor platformexploitanten en de minimumbelasting voor multinationals.

Kortom, deze opleiding behandelt de fiscale wetgeving die eind 2023 en begin 2024 in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd.

Inhoud van deze opleiding

1 Korte berichten
2 Programmawet 22.12.2023 (BS 29.12.2023)
3 Programmawet 22.12.2023 II
4 Wet 28.12.2023 houdende diverse fiscale bepalingen
5 Wet 28.12.2023 houdende diverse fiscale bepalingen II
6 Wet 28.12.2023 houdende diverse fiscale bepalingen III
7 Wet 22.12.2023 houdende diverse fiscale bepalingen
8 Andere bepalingen
9 Vragen