Filip Vandenberghe

Personenbelasting actua 2021, deel 1


Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In dit eerste deel (3u) van het in totaal 7 uur durende seminarie krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2021, met de vakken I tot en met V van het aangifteformulier als leidraad. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de impact van de coronamaatregelen op de personenbelasting.

Komen onder meer aan bod: de bevriezing van de maxima van belastingverminderingen en vrijstellingen, de corona-maatregel i.v.m. studentenarbeid, voordelen van alle aard, vrijwilligerswerk en thuiswerk, kosten eigen aan de werkgever, sociale voordelen, de prestatie van vrijwillige overuren in een aantal cruciale sectoren, de belastingvermindering op vervangingsinkomsten, het overbruggingsrecht, de tijdelijke vrijstelling voor doorstorting bedrijfsvoorhefffing, het begrip "effectief actief" in het kader van de pensioenregeling en de geplande wijzigingen aan de pensioenen voor inkomstenjaar 2021.

Kortom: deel 1 en deel 2 bieden samen een volledig overzicht, dat iedere boekhouder, accountant, revisor, fiscalist en belastingconsulent nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2021 snel en efficiënt in te vullen.