Filip Vandenberghe

Personenbelasting actua 2021, deel 2


Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In dit tweede deel (4u) van het in totaal 7 uur durende seminarie krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2021, met de vakken VII tot en met XVIII van het aangifteformulier als leidraad. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de impact van de coronamaatregelen op de personenbelasting.

Komen onder meer aan bod: buitenlandse roerende inkomsten, het VVPRbis-stelsel, auteursrechten, de gewestelijke en de federale woonbonus, andere fiscale voordelen inzake wonen, de belastingvermindering voor dienstencheques, giften in natura, kinderoppas, de tax shelter voor startende ondernemingen en groeibedrijven, de tax shelter Covid-19, de winwinlening, het vriendenaandeel, voorafbetalingen, de Programmawet 20.12.2020 ter bestrijding van fiscale fraude, het nieuw fiscaal regime van platformeconomie, het verenigingswerk, het crisisoverbruggingsrecht, de retrocessie van bestuurdervergoedingen, tantièmes uitkeren en de coronamaatregelen, de carry-back, de meerwaarde op grond, de aftrekbaarheid van autokosten en receptiekosten, de investeringsaftrek, influencers en kinderopvang.

Kortom: deel 1 en deel 2 bieden samen een volledig overzicht, dat iedere boekhouder, accountant, revisor, fiscalist en belastingconsulent nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2021 snel en efficiënt in te vullen.