Filip Vandenberghe Bestel

Personenbelasting actua 2022, deel 1

4 uur 189,00 €
Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In dit eerste deel (4u) van dit seminarie rond actua personenbelasting voor aanslagjaar 2022 (in totaal 7u) krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2022, met de vakken I tot en met IX van het aangifteformulier als leidraad. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de impact van de coronamaatregelen op de personenbelasting.

Komen onder meer aan bod: de invoering van het begrip zorgbehoevende personenen de invloed hiervan op de belastingvrije som, co-ouderschap, de gelijkschakeling van onroerende inkomsten uit Belgische en in het buitenland gelegen onroerende goederen en de invloed hiervan op de belastingberekening, voordelen van alle aard, vrijwilligerswerk, het mobiliteitsbudget, telewerk, sociale voordelen, overuren (vrijwillige en met overwerktoeslag), auteursrechten, onderhoudsuitkeringen en de wijzigingen aan het verkooprecht van een woning belast met hypothecaire krediet.

Kortom: deel 1 en deel 2 bieden samen een volledig overzicht, dat iedere boekhouder, accountant, revisor, fiscalist en belastingconsulent nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2022 snel en efficiënt in te vullen.

Inhoud van deze opleiding

1 Wijzigingen in de aangifte PB 2022 I
2 Wijzigingen in de aangfite PB 2022 II
3 Vak II: Personalia
4 Vak III: Onroerende inkomsten
5 Vak IV: Bezoldigingen - VAA
6 Vak IV: Bezoldigingen - vrijwilligers
7 Vak IV: Bezoldigingen - mobiliteitsbudget
8 Vak IV: Bezoldigingen - KEW
9 Vak IV: Bezoldigingen - sociale voordelen
10 Vak IV: Bezoldigingen - afzonderlijk belastbare inkomsten - kosten
11 Vak IV: Bezoldigingen - vervangingsinkomsten - bedrijfsvoorheffing
12 Vak V: Pensioenen
13 Vak VII: Inkomsten van kapitalen en roerende goederen
14 Vak VIII: Aftrekbare vorige verliezen en bestedingen
15 Vak IX: Woonfiscaliteit
16 Vragen