Filip Vandenberghe

Personenbelasting actua 2022, deel 2


Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In dit tweede deel (3u) van het seminarie rond actua personenbelasting voor aanslagjaar 2022 (in totaal 7u) krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2022, met de vakken X tot en met XXI van het aangifteformulier als leidraad. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de impact van de coronamaatregelen op de personenbelasting.

Komen onder meer aan bod: de belastingverminderingen voor kinderoppas, laadstations en kwijtschelding van huur, de tax shelter Covid19, het vriendenaandeel, verplichte meldingen aan het CAP, de inkomsten uit deeleconomie en het verenigingswerk, de fiscale behandeling van cryptomunten, de maximum creditrente op de rekening-courant van de bedrijfsleider, het crisisoverbruggingsrecht, het VPAZ, de afschaffing van de forfaitaire belastingregeling, de fiscale vergroening van de mobiliteit, de doorrekening van kosten, de investeringsaftrek, het belastingkrediet voor zelfstandigen, de aftrek uit borgstelling en enkele punten en komma's inzake de fiscale procedure.

Kortom: deel 1 en deel 2 bieden samen een volledig overzicht, dat iedere boekhouder, accountant, revisor, fiscalist en belastingconsulent nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2022 snel en efficiënt in te vullen.