Filip Vandenberghe

Personenbelasting actua 2023 deel 4: bezoldigingen (vervolg) en pensioenen


Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In het vierde deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2023 (in totaal 7u) krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het verder invullen van vak IV van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023, betreffende de beroepsinkomsten van loontrekkenden en vak V m.b.t. pensioenen.

Komen onder meer aan bod: de koopkrachtpremie, vrijwillige overuren, de inkomsten van sportbeoefenaars, kosten voor mobiliteit, uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid, overuren met overwerktoeslag, de bedrijfsvoorheffing, de fiscale werkbonus en de Vlaamse jobbonus (plus), specificaties i.v.m. aanvullende pensioenen en de toekomstige transparantiewet terzake.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2023 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.