Filip Vandenberghe

Personenbelasting actua 2023 deel 5: roerend inkomen, belastingverminderingen en -kredieten


Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In het vijfde deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2023 (in totaal 7u) krijgt u een bespreken van de vakken VII t.e.m. XII van de aangifte. Dit betreft de inkomsten van kapitalen en roerende goederen, aftrekbare vorige verliezen en bestedingen, interesten en kapitaalsaflossingen van leningen en schulden, uitgaven die recht geven op een belastingvermindering, bedragen die in aanmerking komen voor de gewestelijke belastingkredieten voor winwinleningen en vriendenaandelen en voorafbetalingen.

Komen onder meer aan bod: de verrekenbare roerende voorheffing op dividenden, royalty's en auteursrechten, onderhoudsgelden, de belastingvoordelen voor hypothecaire leningen in het Vlaams Gewest ajr 2023, de wijziging van het verkooprecht, het Vlaams renovatiekrediet, de belastingvermindering voor dienstencheques, de belastingvermindering voor uitgaven voor kinderoppas, de belastingvermindering voor laadstations, de tax shelter, het belastingkrediet voor winwinleningen en vriendenaandelen en de voorafbetalingen.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2023 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.