Filip Vandenberghe

Personenbelasting actua 2023 deel 6: rekeningen, diverse inkomsten, bedrijfsleiders


Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In het zesde deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2023 (in totaal 7u) worden de vakken XII tot XVI, meer bepaald de rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland, juridische constructies, rekeningen, diverse inkomsten en bezoldigingen van bedrijfsleiders.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2023 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.