Filip Vandenberghe

Personenbelasting actua 2023 deel 7: winsten en baten


Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

Het zevende en laatste deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2023 (in totaal 7u) bespreekt de aangifte van vak XVII tot het einde. Het gaat om de winst uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen, baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden, verrekenbare bestanddelen i.v.m. een zelfstandige beroepswerkzaamheid, bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners, winst en baten uit een vorige beroepswerkzaamheid.

Komen onder meer aan bod: gewestelijke premies voor startende zelfstandigen, het fiscaal statuut van influencers, het crisisoverbruggingsrecht, de vermindering van administratieve lasten inzake fiches 281.50, Circulaire 2022/C/86 inzake het wergwerken van onduidelijkheid inzake aftrekbare beroepskosten, autokosten en de eigen bijdrage, de verhoogde kostenaftrek en belastingvermindering voor laadstations van elektrische wagens, de investeringsaftrek, het kostenforfait voor zelfstandigen in de kinderopvang, het belastingkrediet voor verhoging van de forfaitaire km-vergoeding voor werkverplaatsingen en een wijziging in de maatregelen tot harmonisering in de pensioenregeling voor meewerkende partners

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2023 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.