Filip Vandenberghe Bestel

Personenbelasting actua 2024 deel 7: winsten

1 uur 59,00 €
Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In deze seminaries rond actua personenbelasting voor aanslagjaar 2024 (7 delen - 7 uren)) krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2024, met de vakken van het aangifteformulier als leidraad.

In het zevende deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2024 (in totaal 7u) krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van het vak XVII Winsten, met het aangifteformulier als leidraad.

Komen onder meer aan bod: de gespreide taxatie van meerwaarden, de evolutie van de aftrek van autokosten, de beroepskosten van voertuigen met CO2-uitstoot, de kosten van plug-in hybrides 2023-2025, de verhoogde kostenaftrek voor laadstations, de investeringsaftrek, de waardevermindering op handelvorderingen, de nieuwe definitie van beroepswerkzaamheid en het verwerpen van verliezen.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2024 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.

Inhoud van deze opleiding

1 Vak XVII: winsten
2 Vak XVII: winsten: kosten
3 Vak XVII: winsten: autokosten
4 Vak XVII: winsten: autokosten (vervolg)
5 Vak XVII: winsten: diversen
6 Vragen