Gerrit Van Daele Bestel

Pensioenvorming: tweede pijler

3 uur 139,00 €
Prof. Gerrit Van Daele is bestuurder bij Fitrama kredietverlening en verzekeringen en is professor aan de universiteit Gent - faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij is auteur van talrijke artikels en uitgaven en geeft regelmatig seminaries inzake verzekeringen en pensioenen. Terug naar overzicht

Weet u welke mogelijkheden er bestaan om een aanvullend pensioen op te bouwen uit de beroepsactiviteit als werknemer en als zelfstandige? Wat typeert het POZ en welke eigenschappen heeft het VAPW? En welke pensioenvehikels genieten de voorkeur op basis van fiscaliteit en op basis van het rendement?

In dit seminarie over de tweede pijler in de pensioenvorming, gaat Prof. Gerrit Van Daele in op de nieuwe Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) en maakt hij een vergelijking tussen de verschillende systemen van aanvullende pensioenopbouw wat betreft rendement en fiscaliteit. De opleiding is praktisch en gericht op wat een boekhouder en accountant ervan moet weten om zijn klant gedegen te informeren. De presentatie biedt ook een vooruitblik op het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW), een nieuwigheid in pensioenen die de wetgever introduceerde vanaf 2019.

Komen o.m. aan bod: het 4 pijler systeem, de pensioenlimiet, de pensioenvehikels, de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen, het verschil tussen IPT en POZ, de juridische en fiscale kenmerken van het POZ, de 80% regel in geval van POZ, de berekening van het referentie-inkomen, de loopbaan, het vrij aanvullend pensioen voor werknemers, de juridische kenmerken van het VAPW, het beleggingsrendement ervan, de fiscale en technische kenmerken van het VAPW, het verschil tussen CPT, VAPW en IPT. het bepalen van de VAPW premie, de taxatie bij uitkering VAPW bij leven of overlijden en tot slot de vergelijking van de pensioensystemen op basis van fiscaliteit volgens de premie of de uitkering en de ranking op basis van rendement.

Deze opleiding werd gemaakt opdat u als boekhouder of accountant up-to-date bent inzake pensioenen. Zo kunt u klanten of medewerkers met vragen over POZ of VAPW correct informeren.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 De 2de pijler
3 Het POZ
4 Het POZ: 80%-regel
5 Het VAPW: juridisch
6 Het VAPW: juridisch (vervolg)
7 Het VAPW: fiscaal en technisch
8 Downhill race
9 Ranking op basis van rendement