Ingrid De Poorter Bestel

Inleiding tot GDPR

3 uur 119,00 €
Meester Ingrid De Poorter is advocaat aan de balie te Brussel, doctor in de rechten en Professor aan de UGent. Gevormd door haar academische achtergrond alsook de praktijkrelevante ervaring binnen diverse financiële instellingen, heeft zij diepgaande kennis opgebouwd in het financieel recht, risk management en compliance en het vennootschapsrecht. Terug naar overzicht

Weet u wat pseudonimisatie en anonimisatie betekenen en op welk van beide de GDPR van toepassing is? Kent u de fundamentele principes waarop de Privacywetgeving gebouwd is? Wat betekent dataretentie?

Het stof omtrent de gegevensbeschermingsverordening mag dan al wat gaan liggen zijn, het gevaar is zeker niet geweken. In deze opleiding komen de belangrijkste GDPR-principes en verplichtingen aan bod, alsook praktische tips over hoe u zich organiseert om in regel te zijn.

Komen onder meer aan bod: het ontstaan, de juridische structuur en het toepassingsgebied van de GDPR, de basisprincipes en de rechtsgronden van de GDPR, de diverse rechten van individuen, de verantwoordelijkheden, de verplichtingen en de santies onder de nieuwe Privacywetgeving en de praktische implementatie van de GDPR in uw onderneming/beroepsactiviteit.

Inhoud van deze opleiding

1 Het ontstaan van de GDPR
2 Juridische structuur
3 Toepassingsgebied
4 Kernpunten: basisprincipes en rechtsgronden
5 Kernpunten: rechten van betrokkenen
6 Kernpunten: verantwoordelijkheden
7 Kernpunten: verplichtingen
8 De theorie in de praktijk