Jos Feyaerts, Patrick Wille

E-invoicing


Patrick Wille is oprichter en gedelegeerd bestuurder van “The VAT house”, dat gespecialiseerde btw-diensten aanbiedt. Hij verzekerde de opstart van VAT Forum cv, een internationaal netwerk van btw- en doaunespecialisten en richtte in 2000 VAT Applictions nv op, een btw-softwarebedrijf. Hij wordt in België en Europa algemeen erkend als een autoriteit op het vlak van btw. Patrick Wille is docent aan de universiteiten van Gent en Brussel en aan de Fiscale Hogeschool. en is regelmatig spreker op seminaries over btw-topics. Mr. Wille publiceert regelmatig artikels rond btw en is co-auteur van verschillende belangrijke werken op dit terrein.

Dhr. Jos Feyaerts is oprichter van InCoPro bvba, een adviesbureau inzake bedrijfsvoering en digitalisering van de financiële supply chain en partner van VAT Applications nv. Hij is auteur van diverse publicaties rond digitalisering en is spreker op seminaries.
Terug naar overzicht

Weet u of de regels inzake een e-factuur verschillen van de regels voor gewone facturatie? Weet u welke positieve invloed e-facturatie zou kunnen hebben op uw beroepsactiviteiten? Hoe gaat zo'n digitalisering nu concreet in zijn werk? Welke zijn de aandachtspunten waarmee rekening dient te worden gehouden? Weet u welke databanken noodzakelijk zijn voor een zorgeloze automatisatie van uw factuurstromen en deze van uw klanten/leveranciers?

In deze Teleseminar van 4 uren wordt u door experten een overzicht gegeven van wat e-invoicing is en wat het concreet voor uw bedrijf kan betekenen. Vooreerst wordt u door mevr. Lien Wauters Van der Taelen en dhr. Johan Van Steelandt het standpunt van de Vlaamse overheid inzake e-facturatie toegelicht. Vervolgens maakt dhr. Jos Feyaerts u wegwijs in de praktische invoering van e-facturatie in uw bedrijf en de impact hiervan op de financiële en administratieve processen. Tot slot overloopt dhr. Patrick Wille met u de wettelijke bepalingen inzake e-facturatie en de aanpassingen die noodzakelijk zijn om het redeneringsproces op btw-vlak te automatiseren.

Komen onder meer aan bod: voordelen van de e-factuur, de rol van de overheid inzake e-facturatie, het open Peppol model en het access point Mercurius van de overheid, e-facturatie in België, de types van e-facturen, het e-FFF-formaat, consequent digitaliseren, de administratieve supply chain, werken op een platform, het netwerk, digitalisering van de boekhouding, tools voor ontvangst van digitale documenten, de noodzaak tot digitalisering, het wettelijk kader, btw-vereisten, de inhoud van de e-factuur, de automatisatie van gegevens, de verplichte en bijzondere vermeldingen, de datum van het belastbaar feit en het tijdstip van uitreiking van de e-factuur.

Kortom, deze opleiding is een betoog om de hoge snelheidstrein van digitalisering voor uw bedrijf niet te missen. Onze overheid zette reeds de stap.