Katrien Bollen Bestel

Actuele tendensen in de bedrijfsleidersbezoldiging

3 uur 139,00 €
Katrien Bollen behaalde haar Master in Fiscaal Recht aan de ULB. Ze is sinds 2012 werkzaam bij het HR Tax Team van Tiberghien. Katrien heeft een uitgebreide ervaring in alle aspecten van HR fiscaliteit, zowel in nationale als internationale context. Ze is geregeld spreker op seminaries en levert verschillende bijdragen in fiscale publicaties. Terug naar overzicht

In dit seminarie licht Tiberghien advocate Katrien Bollen de recente tendensen in de bedrijfsleidersbezoldiging toe. In 2020 werden immers enkele Cassatie-arresten uitgesproken met een belangrijke impact op dit leerstuk, en met belangrijke praktische gevolgen die worden toegelicht.
Na de bespreking van het begrip bedrijfsleider (en de vaste vertegenwoordiger als bedrijfsleider) wordt de minimumbezoldiging besproken, de voordelen van alle aard, waaronder aandelenopties, de onkostenvergoedingen, de techniek van de retrocessie, de bedrijfsleider in internationale context, de auteursrechten en ten slotte het pensioen.

Komen onder meer aan bod: de 2 soorten bedrijfsleiders, de problematiek van de vaste vertegenwoordiger (Cassatie van januari 2020), de regels m.b.t. de minimumbezoldiging, sancties en alternatieven, het voordeel alle aard op de (electrische) bedrijfswagen, de aftrekbeperking van autokosten in de vennootschap (Cassatie van juni 2020), de rekening courant debet (Hof van Beroep Antwerpen, februari 2020), voordeel alle aard na faillissement (Cassatie januari 2020), de terbeschikkingstelling van een woning en ambtshalve ontheffing (Grondwettelijk Hof november 2020), het begrip en fiscaal regime van aandelenopties, aandelenopties bij de managementvennootschap, de aftrek van voordelen alle aard als beroepskost, de kilometervergoeding, binnenlandse dagvergoeding, buitenlandse dagvergoeding, maandelijkse forfaitaire onkostenvergoedingen, e problematiek van retrocessie (Hof van Beroep Gent, februari 2020), Belgische bestuurders in een buitenlandse vennootschap, fiscaal niet-inwoner bestuurder in een Belgische vennootschap, roerende inkomsten uit auteursrechten, beschermd werk en zijn ruim toepassingsgebied, de (con)cessie van auteursrechten of naburige rechten, de vergoeding auteursrecht volgens de techniek van het % van de financiële enveloppe, de techniek van het % van de netto-omzet, fiscaal misbruik bij auteursrecht, formaliteiten bij toekenning van auteursrecht, herkwalificatie intrest in dividend, het begrip marktrente sinds januari 2020, de individuele pensioentoezeggingsverzekering, IPT-verzekering en covid-19.

Kortom, dit seminarie is een must voor al wie interesse heeft in de optimalisatie van de bedrijfsleidersbezoldiging anno 2021.

Inhoud van deze opleiding

1 Het begrip bedrijfsleider
2 Minimumbezoldiging
3 Voordelen van alle aard
4 Voordelen van alle aard: aandelenopties
5 Onkostenvergoedingen
6 Retrocessie
7 Bedrijfsleider in internationale context
8 Roerende inkomsten: auteursrechten
9 Pensioen