Kris De Schutter Bestel

Het mobiliteitsbudget

2 uur 79,00 €
Meester Kris De Schutter is advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht, werkzaam bij Loyens & Loeff en lid van de Brusselse balie. Hij heeft een uitgebreide kennis van en ruime ervaring in individueel en collectief arbeidsrecht. Hij is een veelgevraagd spreker en schreef reeds heel wat artikels over diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken. Terug naar overzicht

Kent u het belang van een car policy? Weet u waarom 'cash for car' geen succes is? Weet u of een mobiliteitsvergoeding kan worden verder gezet bij een nieuwe werkgever? Wist u dat op de mobiliteitsvergoeding een solidariteitsbijdrage verschuldigd is? Weet u of een werkgever verplicht is het mobiliteitsbudget toe te passen? Weet u hoe dit budget dient te worden samengesteld? Wist u dat een reis met de Thalys of een mobilhome van een werknemer onder het mobiliteitsbudget kan vallen? Weet u wanneer een werknemer die dichter naar zijn werk verhuist zijn huur kan betalen met het mobiliteitsbudget? Weet u welke antimisbruikbepalingen van toepassing zijn?

De bedrijfswagen komt steeds meer onder druk te staan. Dat laat zich voelen in de fiscale behandeling ervan, zowel in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting. Sinds 1 maart 2019 is de nieuwe maatregel van het mobiliteitsbudget van kracht. Anders dan cash for car, biedt het mobiliteitsbudget misschien wel opportuniteiten om anders om te gaan met mobiliteit van personeelsleden. In deze opleiding worden de bestaande en toekomstige mobiliteitsoplossingen aan een analyse onderworpen: de bedrijfswagen, de mobiliteitsvergoeding ('cash for car') en het nieuwe mobiliteitsbudget. Deze presentatie behandelt voor elk leerstuk de arbeidsrechtelijke aspecten, de fiscale behandeling en de sociale zekerheid. Tot slot wordt de mobiliteitsproblematiek gekaderd in een ruimer verloningsbeleid, ook wel gekend als 'cafetariaplan'.

Komen onder meer aan bod: het belang van de car policy, de solidariteitsbijdrage, het voordeel alle aard van de bedrijfswagen, hybride wagens, de verworpen uitgaven, de aftrekbaarheid vanaf 2020, de voorwaarden, gevolgen en beëindiging van 'cash for cars', het bedrag van de vergoeding, de fiscale en sociale behandeling van cash for cars, het toepassingsgebied van het mobiliteitsbudget, de berekening van het budget, de 3 pijlers voor het besteden van het budget, de fiscale en parafiscale behandeling van het mobiliteitsbudget, de overeenkomst met de werknemers, antimisbruikbepalingen, het invoeren van een cafetariaplan, de fiscale en sociale zekerheidsaspecten van een flexibele verloning.

Deze opleiding is een must voor elke boekhouder of accountant die zijn klanten gedegen advies wil geven over de nieuwe regeling van het mobiliteitsbudget. Maar ook voor het interne personeelsbeleid van het kantoor is dit een erg interessante opleiding, in het licht van de war for talent.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Bedrijfswagens
3 Cash for car
4 Mobiliteitsbudget
5 Mobiliteitsplan