Luc Heylens Bestel

Btw en internationale handel

3 uur 139,00 €
Dhr. Luc Heylens heeft een lijvig cv inzake btw. Hij startte zijn carrière bij de btw-administratie en werkte nadien o.m. als zelfstandig belastingconsulent, bestuurder en vennoot bij het BTW-Huis. Dhr. Heylens was director van Deloitte Fiduciaire, Tax & Legal Services NV en is lid van het IAB. Hij is auteur van diverse werken over btw, spreker op talrijke seminaries en gerenommeerd lesgever inzake btw. Terug naar overzicht

Weet u welke btw-verplichtingen dienen te worden vervuld bij het overbrengen van goederen tussen EU-lidstaten? Weet u welke sancties men riskeert als een vrijstelling van btw niet kan bewezen worden? Wist u dat het vervoer en de contractuele afspraken een belangrijke rol spelen in de eigendomsoverdracht van de goederen? Weet u welke aandachtspunten u zeker in acht moet nemen alvorens buitenlandse btw terug te vragen?

Tijdens deze 3 uur durende opleiding bespreekt Dhr. Luc Heylens uitgebreid de nieuwe tendensen inzake btw-controle op internationale handelsverrichtingen aan de hand van heel wat praktische voorbeelden, wetgeving, parlementaire vragen en rechtspraak terzake.
In de inleiding wordt de opzet van een btw-efficiënte organisatie besproken en wordt de btw-handeling geanalyseerd. Vervolgens worden de btw-vrijstellingen wegens intracommunautaire handelingen en uitvoer buiten de EU toegelicht. Verder staat de spreker stil bij de partij die instaat voor het vervoer, het belang van de incoterms, de douaneprocedures en de bewijslast. Tot slot wordt ook verwezen naar de vrijgestelde diensten in een internationale context en de aanvraag tot teruggaaf van buitenlandse btw.

Komen onder meer aan bod: de werking van het btw-systeem, belastbare handelingen, de btw voldoen, de EU-lidstaten, IC-leveringen, IC- verwervingen, overbrengingen, IC-driehoeksverkeer, de uitvoer van goederen, het vervoer voor of door een in België gevestigde koper, FOB-leveringen, formailiteiten bij uitvoer, de EU-facturatierichtlijn, het bewijs voor vrijstelling, sancties indien de vrijstelling onterecht werd toegepast, de incoterms, kettingtransacties, douaneregelingen, B2B- en B2C-diensten en hun uitzonderingen, managementdiensten, herstellingen aan roerende goederen, commissielonen, reclamediensten, verhuur van roerende goederen, events en beurzen, vrijgestelde diensten en de aanvraag tot teruggaaf van buitenlandse btw.

Kortom, deze opleiding is een belangrijk instrument voor eenieder die in het kader van uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid te maken heeft met handel buiten de Belgische grenzen (intracommunautair of extracommunautair) en de btw-regelgeving hieromtrent correct wil toepassen.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Vrijstelling wegens intracommunautaire leveringen
3 Vrijstelling wegens IC-leveringen (vervolg)
4 Vrijstelling wegens IC-leveringen (vervolg 2)
5 Vrijstelling wegens uitvoer van goederen buiten de EU
6 Vrijstelling wegens uitvoer van goederen buiten de EU (vervolg)
7 Incoterms en vervoer
8 Diensten
9 Diensten (vervolg)
10 Teruggaaf buitenlandse btw