Luc Heylens Bestel

De hervorming van de BTW in de medische sector

3 uur 139,00 €
Dhr. Luc Heylens heeft een lijvig cv inzake btw. Hij startte zijn carrière bij de btw-administratie en werkte nadien o.m. als zelfstandig belastingconsulent, bestuurder en vennoot bij het BTW-Huis. Dhr. Heylens was director van Deloitte Fiduciaire, Tax & Legal Services NV en is lid van het IAB. Hij is auteur van diverse werken over btw, spreker op talrijke seminaries en gerenommeerd lesgever inzake btw. Terug naar overzicht

Weet u welk criteria er essentieel is voor de btw-vrijstelling van handelingen gesteld door een arts, een verpleegkundige of een ziekenhuis? Welke beroepen vallen er sinds 2022 onder de nieuwe regeling voor medici en paramedici en hoe dienen zij hun beroepsbekwaamheid te bewijzen? Weet u wat de gevolgen zijn van het ontstaan van een btw-plicht?

Deze Telesminar (3u) behandelt de nieuwe regels omtrent handelingen gesteld door medici en paramedici, ziekenhuizen en zorginstellingen. Er wordt overlopen welke handelingen er vanaf 2022 nog vrijgesteld zijn van btw en welke niet. Het criterium hiervoor is het therapeutisch doel van de gestelde handeling. Vervolgens werd het personele toepassingsgebied uitgebreid, waarbij een aantal (nog) niet-erkende beroepen eveneens onder de btw-vrijstelling kunnen situeren, voor zover de beroepsbekwaamheid en het kwaliteitsniveau voldoende hoog is. Tot slot blijft de vrijstelling voor ziekenhuisverpleging en medische verzorging beperkt tot het essentiële. Er worden tal van voorbeelden gegeven tijdens deze uiteenzetting met betrekking tot de vrijgestelde en aan btw onderworpen handelingen van de diverse beroepen. Aan het einde van het seminarie worden de gevolgen van de btw-plicht besproken.

Komen onder meer aan bod: het begrip medische verzorging, het therapeutisch doel, de vereiste beroepskwalificaties voor gereglementeerde en niet-gereglementeerde beroepen, de beroepsactiviteiten van artsen, tandartsen, kinesisten, klinisch psychologen, orthopedagogen, verpleegkundigen, zorgkundigen, vroedvrouwen, hulpverlener-ambulancier, apotheker, diëtisten, logopedisten, podologen, technologen medische beeldvorming, tabacologen, osteopaten, chiropractors, acupuncturisten en homeopaten, het geven van voordrachten, de wachtvergoeding en het no show fee, de regeling voor ziekenhuisverpleging en medische verzorging, de btw-identificatie, de btw-verplichtigen, de regeling voor kleine ondernemingen, het recht op aftrek, de herziening van btw en de inwerkingtreding van de nieuwe regeling.

Na het volgen van dit seminarie, bent u terug op de hoogte van de wijzigingen vanaf 2022 inzake btw voor de medische en paramedische sector.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Wettelijke bepalingen I
3 Wettelijke bepalingen II
4 Toepassingsgevallen medische beroepen
5 Toepassingsgevallen paramedische beroepen
6 Toepassingsgevallen andere beroepen
7 Ziekenhuisverpleging en medische verzorging
8 Gevolgen
9 Vragen