Luc Heylens Bestel

Specifieke btw-transacties uit de praktijk

3 uur 139,00 €
Dhr. Luc Heylens heeft een lijvig cv inzake btw. Hij startte zijn carrière bij de btw-administratie en werkte nadien o.m. als zelfstandig belastingconsulent, bestuurder en vennoot bij het BTW-Huis. Dhr. Heylens was director van Deloitte Fiduciaire, Tax & Legal Services NV en is lid van het IAB. Hij is auteur van diverse werken over btw, spreker op talrijke seminaries en gerenommeerd lesgever inzake btw. Terug naar overzicht

In deze Teleseminar (3u) overloopt Luc Heylens enkele specifieke btw-transacties en hoe zij worden of dienen te worden verwerkt in de btw-aangifte. In de eerste plaats wordt besproken hoe een transactie inzake btw dient te worden geanalyseerd waarbij rekening moet gehouden met de context, gemaakte afspraken tussen partijen. Vervolgens worden diverse handelingen onder de loep genomen.

Komen onder meer aan bod: de analyse van een handeling inzake btw, schadevergoedingen, dadingen, de doorrekening van kosten, huurcontracten met aankoopoptie, werken uitgevoerd door de huurder van een gebouw, werken in onroerende staat, de overdracht van een huurcontract, onroerende verhuur, brouwerijcontracten, de overdracht van schuldvorderingen, onthaalkosten, publiciteitskosten en onroerende financieringshuur.

Kortom, in deze opleidingen worden enkele specifieke btw-transacties geanalyseerd teneinde tot een correcte interpretatie en verwerking in de btw-aangifte te komen.

Inhoud van deze opleiding

1 Analyse van een handeling inzake btw
2 Schadevergoedingen
3 Doorrekening van kosten
4 Huurcontracten met aankoopoptie
5 Gebouwen
6 Overdracht van schuldvorderingen
7 Onthaalkosten - publicitaire kosten
8 Onroerende financieringshuur