Marc Gielis Bestel

Hypothecair krediet in de personenbelasting

1 uur 59,00 €
Marc Gielis heeft met zijn licentiaat Handelwetenschappen, graduaat Fiscale Wetgeving en graduaat Bedrijfsadministratie een ruime opleidingsbasis genoten. Hij is adviseur financiële planning en belastingconsulent bij accountantskantoor Decupere & Partners. Voorheen werkte hij een 20-tal jaar bij Bank J. Van Breda & C° als expert in fiscaal en patrimoniaal advies. Hij begeleidt dagdagelijks zelfstandige ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Marc is gastdocent aan diverse opleidingsinstituten, auteur van menig fiscaal artikel en enkele boeken en een gewaardeerd spreker op seminaries.

Terug naar overzicht

Weet u welke uitgaven voor de eigen woning vanaf 2020 nog recht geven op belastingvermindering? Wist u dat hypotheekoverdracht of herfinanciering in de kader interessant kan zijn? En weet u welke uitgaven voor de niet-eigen woning nog recht geven op belastingvoordeel?

In de tweede sessie (1u) van vijf inzake onroerend goed in de personenbelasting bespreekt Marc Gielis de intresten- en kapitaalaflossingen en de overige bedragen die kunnen worden aangegeven in vak IX van de personenbelasting teneinde de belastingdruk te verminderen. Vooreerst wordt besproken welke bedragen nog recht geven op een gewestelijke belastingvermindering. Vervolgens worden de uitgaven toegelicht die federaal recht geven op belastingvoordeel. Tot slot wordt kort een woordje uitleg gegeven over herfinanciering.

Komen onder meer aan bod: de afschaffing van de woonbonus, het begrip eigen woning, een overzicht van de leningen afgesloten vóór 2020 die nog recht geven op belastingvermindering, de niet-eigen woning, het federaal langetermijnsparen, de hypotheekoverdracht, de gewone intrestaftrek en de herfinanciering.

Na het volgen van deze sessie weet u precies welke bedragen er kunnen worden vermeld in vak
IX van de aangifte personenbelasting en welke invloed zij hebben op de belastingstaat.

Inhoud van deze opleiding

1 Inleiding
2 Gewestelijk: de eigen woning
3 Gewestelijk: de eigen woning (vervolg)
4 Federaal: de niet-eigen woning
5 Diversen