Marc Gielis Bestel

Onroerend goed, de familiale vennootschap en successie

1 uur 59,00 €
Marc Gielis heeft met zijn licentiaat Handelwetenschappen, graduaat Fiscale Wetgeving en graduaat Bedrijfsadministratie een ruime opleidingsbasis genoten. Hij is adviseur financiële planning en belastingconsulent bij accountantskantoor Decupere & Partners. Voorheen werkte hij een 20-tal jaar bij Bank J. Van Breda & C° als expert in fiscaal en patrimoniaal advies. Hij begeleidt dagdagelijks zelfstandige ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Marc is gastdocent aan diverse opleidingsinstituten, auteur van menig fiscaal artikel en enkele boeken en een gewaardeerd spreker op seminaries.

Terug naar overzicht

Weet u aan welke voorwaarden een vennootschap moet voldoen om als familiaal bedrijf te worden gelabeld? Weet u in welke gevallen de 50% participatievoorwaarde in volle eigendom worden verlaagd tot 30%? Wat begrijpt men onder familiekring en wat wordt er gezien als een economische activiteit? Kan een holding worden beschouwd als een familiale vennootschap waarvan de aandelen aan 0% kunnen worden geschonken? En weet u waarom het gunstig kan zijn om niet alle aandelen aan de volgende generatie te schenken maar tenminste eentje te behouden voor vererving?

In deze opleiding bespreekt Marc Gielis hoe een onroerend goed, dat deel uitmaakt van een familiale vennootschap (onderneming), aan een gunstig regime kan worden verworven door de volgende generatie. Vooreerst wordt het schenktarief voor een familiaal bedrijf besproken. Vervolgens worden de voorwaarden van de familiale vennootschap grondig toegelicht. Tot slot worden nog enkele overwegingen meegegeven i.v.m. de familiale regeling.

Komen o.m. aan bod: schenken of erven van het familiebedrijf, het begrip familiale vennootschap, de participatie-, de activiteits- en de continuïteitsvoorwaarde, de familiekring, gefaseerd schenken, de economische activiteit, de holdingvennootschap, uitgesloten vennootschappen, de bankgift, familiale overname of verkoop van de aandelen, schenken van de aandelen en het erfrecht.

Kortom, in deze opleiding wordt besproken hoe de successieplanning van een familiale vennootschap waar een onroerend goed is in onderbegracht, kan verlopen.

Inhoud van deze opleiding

1 De familiale vennootschap
2 De participatievoorwaarde
3 De activiteitsvoorwaarde
4 De activiteitsvoorwaarde (vervolg)
5 De continuïteitsvoorwaarde
6 Overwegingen